Aptaujas rezultāti par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu

Laika periodā no š.g. marta līdz  maijam Veselības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv tika veikta aptauja „Par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu”, kuras ietvaros sabiedrība sniedza savu viedokli par Inspekcijas piedāvātajām e-iespējām. 

Analizējot aptaujas rezultātus, secinājām, ka sabiedrība labprāt komunikācijai ar iestādēm izmantos e-iespējas, bet ir jābūt pieejamai un saprotamai informācijai par e-pakalpojumu lietošanu. Kopumā aptaujā piedalījās 763 respondenti, no kuriem 78% ir lietojuši citu iestāžu/uzņēmumu e-pakalpojumus, un Inspekcijas e-pakalpojumus – 46% no respondentu kopskaita. Plašāka informācija par aptaujas rezultātiem ir pieejama šeit.

Paldies ikvienam par veltīto laiku un izteikto viedokli, aizpildot aptaujas anketu. Arī turpmāk Inspekcija veiks aktivitātes, lai e-pakalpojumus padarītu pieejamākus ikvienai sabiedrības daļai.