Jaunumu arhīvs 2016.gads

E-pakalpojumi farmācijas nozarē strādājošiem profesionāļiem

07.09.2016

Veselības inspekcija atgādina par izstrādātajiem e-pakalpojumiem farmācijas nozarē strādājošajiem profesionāļiem, kuri pieejami portālā www.latvija.lv.

Lasīt vairāk >>

Septembra peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

02.09.2016

Veselības inspekcija informē, ka šā gada peldsezonas pēdējās peldūdens kvalitātes pārbaudes 56 oficiālajās peldvietās liecina, ka paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums konstatēts Daugavpils pilsētas Šūņu ezera peldvietā, kurā ieteikts nepeldēties, bet pārējās peldvietās  ūdens kvalitāte atbilst prasībām un tajās peldēties ir atļauts.

Lasīt vairāk >>

Pieņemts lēmums par naudas soda piemērošanu zāļu Rigvir reģistrācijas apliecības īpašniekam par negodīgu komercpraksi

29.08.2016

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2008. gada 5. februāra noteikumu Nr. 76 „Veselības inspekcijas nolikums” 3.5. apakšpunktu un Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma 15. panta pirmās daļas 1. punktu, Veselības inspekcija ir veikusi recepšu zāļu „Rigvir šķīdums injekcijām” (turpmāk – Rigvir) reģistrācijas apliecības īpašnieka īstenotās komercprakses, izplatot sabiedrībai zāļu Rigvir reklāmas, atbilstības izvērtējumu Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma un Ministru kabineta 2011. gada 17. maija noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kartība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” prasībām. 

Lasīt vairāk >>

Veselības inspekcija ar LCĪVSO SUSTENTO pārrunā aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs

22.08.2016

22.augustā, Veselības inspekcijas vadītāja Aija Mežsarga un Veselības inspekcijas speciālisti tikās ar Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācijas SUSTENTO pārstāvjiem – valdes priekšsēdētāju Guntu Anču, veselības politikas koordinatori Ivetu Neimani un projektu vadītāju Daigu Veinbergu, lai pārrunātu aktuālos jautājumus par vides pieejamību ārstniecības iestādēs un turpmāko sadarbību. 

Lasīt vairāk >>

Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

05.08.2016

Veselības inspekcija informē, ka 1. un 2. augustā veiktajās ūdens kvalitātes pārbaudēs ūdens paraugos mikrobioloģiskais piesārņojums nav konstatēts. 56 oficiālajās peldvietās peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts.

Lasīt vairāk >>

Informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām

04.08.2016

04.08.2016. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: GN 884501 – GN 884600

Lasīt vairāk >>

Jūlija peldūdens rezultāti apstiprina – peldēties atļauts visās oficiālajās peldvietās

12.07.2016

Veselības inspekcija informē, ka pēc jūlija sākumā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm visās 56 oficiālajās peldvietās* peldūdens kvalitāte atbilst prasībām un peldēties ir atļauts. 

Lasīt vairāk >>

Aptaujas rezultāti par krūts piena aizstājēju aprites starptautiskā kodeksa principu īstenošanu ārstniecības iestādēs

04.07.2016

Veselības inspekcija vērš uzmanību uz aptaujas rezultātiem  ārstniecības iestādēs, kuras nodrošina dzemdību palīdzību un zīdaiņu aprūpi par Starptautiskā kodeksa par mātes piena aizstājēju tirdzniecību  principu un Ministru kabineta 2008. gada 26. maija noteikumu Nr. 370 „Noteikumi par mākslīgajiem maisījumiem zīdaiņiem un mākslīgajiem papildu ēdināšanas maisījumiem zīdaiņiem” prasību īstenošanu.

Lasīt vairāk >>

Par ārstniecības iestāžu reģistrāciju

27.06.2016

Veselības inspekcija informē, ka turpmāk, konstatējot ārstniecības iestādes neatbilstību kādai no normatīvo aktos noteiktām prasībām, t.sk., ja netiks izpildītas vides pieejamības prasības un būvniecību regulējošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz būves/telpu izmantošanu atbilstoši tās lietošanas veidam, vairs netiks pieņemts lēmums par ārstniecības iestādes reģistrāciju ar nosacījumu, bet gan tiks pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu. 

Lasīt vairāk >>

Par nederīgām recepšu veidlapām

21.06.2016

 Uzmanību aptiekām!

Veselības inspekcija vērš uzmanību, ka pediatres-hematoonkoloģes Žannas Kovaļovas īpašā recepšu veidlapa GU Nr.900345 nav derīga. Minētajā recepšu veidlapā tika izrakstītas zāles Recombinate 500 IU.
Lasīt vairāk >>