Veselības inspekcija piedāvā jaunus e-pakalpojumus profesionāļiem

04.01.2016

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) piedāvā profesionāļiem divus jaunus e-pakalpojumus, kas pieejami Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv. E-pakalpojumi radīti ar mērķi atvieglot klientu sadarbību ar Inspekciju.

Izvēloties e-pakalpojumu „Dzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai”, ūdens piegādātāji attālināti var pieslēgties pie saskaņotās dzeramā ūdens kārtējā monitoringa programmas un paziņot par monitoringa rezultātiem. E-pakalpojums ir pieejams, ja ir zināms Inspekcijas piešķirtais numurs monitoringa programmai, atbilstoši kurai veikts dzeramā ūdens monitorings. E-pakalpojums nodrošina arī iespēju elektroniski iesniegt Inspekcijai ūdensapgādes precizēto informāciju (piemēram, diennaktī patērētais ūdens daudzums, ar ūdeni apgādātais patērētāju skaits).

Izvēloties e-pakalpojumu „Pieprasījums par aktuālo stāvokli Veselības inspekcijas uzraudzības objektā”,  Inspekcijas uzraudzības objektu atbildīgās personas [1] var iegūt aktuālo informāciju (apkopojumu) par Inspekcijas veiktajām kontrolēm. Inspekcija vērš uzmanību, ka e-pakalpojums ir pieejams tikai tiem lietotājiem, kuriem Inspekcija ir piešķīrusi papildu tiesības skatīt informāciju par konkrēto objektu. Par tiesību piešķiršanu ir jāvēršas ar iesniegumu Inspekcijā, norādot personas vārdu, uzvārdu; personas kodu; uzraudzības objekta nosaukumu, reģistrācijas numuru, adresi; informācijas pieprasīšanas pamatojumu.

Iesniegumu Inspekcijā var iesniegt portālā www.latvija.lv (izmantojot e-pakalpojumu „Iesniegums Veselības inspekcijai”), kā arī iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu vai elektroniski, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt portālā www.latvija.lv sadaļā „E-pakalpojumi”, Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv  sadaļā E-pakalpojumi vai rakstot uz e-pastu: epak.info@vi.gov.lv.

E-pakalpojumi pieejami, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, e-ID vai e-parakstu.

Inspekcijas e-pakalpojumi ir izstrādāti Nacionālā veselības dienesta ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” ietvaros.

 


[1] Veselības inspekcijas uzraudzības objekti ir pakalpojumu sniedzēji (fiziskas un juridiskas personas) veselības aprūpes, farmācijas, sabiedrības veselības, vides veselības un tirgus uzraudzības (kosmētikas līdzekļi, ķīmiskās vielas, ķīmiskie maisījumi) jomās.