Veselības inspekcija piedāvā jaunu e-pakalpojumu ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējiem

07.03.2016

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) piedāvā ūdensapgādes saimnieciskās darbības veicējiem, t.sk. pārtikas uzņēmumu pārstāvjiem (turpmāk – ūdens piegādātāji), izmantot jaunu informācijas iesniegšanas veidu, ar kura palīdzību iespējams elektroniski informēt Inspekciju par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem.

Ūdens piegādātāju ērtībai izstrādātais e-pakalpojumsDzeramā ūdens testēšanas pārskatu iesniegšana Veselības inspekcijai[1] ir pieejams, autentificējoties ar internetbankas autentifikācijas līdzekli, e-ID vai e-parakstu portālā www.latvija.lv.

Ar šī e-pakalpojuma palīdzību ūdens piegādātājiem (ievadot Inspekcijas piešķirto numuru monitoringa programmai, atbilstoši kurai ir veikta dzeramā ūdens testēšana) tiek piedāvāta iespēja pieslēgties pie saskaņotās monitoringa programmas datiem, t.i., programmā iekļautajiem rādītājiem, un, ievadot rādītāju vērtības un citu informāciju par testēšanas pārskatiem, iesniegt Inspekcijai paziņojumu par monitoringa rezultātiem.
 
Tāpat ir paredzēta iespēja precizēt ūdensapgādes informāciju, piemēram, diennaktī patērēto ūdens daudzumu vai ar ūdeni apgādāto patērētāju skaitu.                 
 
Paziņojuma aizpildīšanas un iesniegšanas pamācību iespējams skatīt Inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā „E-pakalpojumi” –> „Buklets: Elektronisks paziņojums par dzeramā ūdens monitoringa rezultātiem”.
 
Vēršam uzmanību, ka Inspekcija piedāvā arī citus e-pakalpojumus[2] portālā www.latvija.lv, kas izstrādāti ar mērķi, atvieglot klientu sadarbību ar Inspekciju, ļaujot ietaupīt laika, finanšu u.c. resursus:

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt portāla www.latvija.lv sadaļā „E-pakalpojumi”, Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā „E-pakalpojumi”, rakstot uz e-pastu: epak.info@vi.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67507987.[1] E-pakalpojums ir izstrādāts Nacionālā veselības dienesta ERAF projekta „E-veselības integrētās informācijas sistēmas attīstība” ietvaros.
[2] E-pakalpojumi ir izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ietvaros.