Pieejami skaidrojumi profesionāļiem un informācija iedzīvotājiem par normatīvo aktu prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem

25.04.2016

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) informē, ka ir papildināti informatīvie e-pakalpojumi „Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi” un „Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci” ar informāciju par normatīvo aktu prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem.

E-pakalpojumāSkaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpilditetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzēji un citi interesenti, kas darbojas vai plāno darbību noteiktajā jomā, var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem, kā arī citu noderīgu informāciju par darbības uzsākšanu un veikšanu.

Lietošanas pamācība pieejama šeit.

E-pakalpojumāInformācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preciikviens interesents var iegūt informāciju par higiēnas prasībām, kuras ir jāievēro tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniedzējiem.

Lietošanas pamācība pieejama šeit.

E-pakalpojums ir izstrādāts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms” ietvaros. 

Papildus informācija: Aicinām izmantot arī citus Veselības inspekcijas e-pakalpojumus. Informāciju par to, kā atrast un pareizi aizpildīt konkrētos e-pakalpojumus, iespējams atrast Veselības inspekcijas mājaslapas sadaļā E-pakalpojumi, rakstot uz e-pasta adresi: epak.info@vi.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67507987.

Izstrādāto e-pakalpojumu mērķis ir atvieglot klientu sadarbību ar Veselības inspekciju. E-pakalpojumu izmantošanai ir vairākas priekšrocības, tostarp, iespēja gūt visu būtiskāko informāciju vienuviet, kā arī iespēja ietaupīt laiku, piemēram, aizpildot un nosūtot pieteikumus, paziņojumus vai iesniegumus Veselības inspekcijai Jums ērtā laikā.