Informācija komersantiem par trauku mazgāšanas līdzekļu, kas paredzēti trauku mazgājamām mašīnām laišanu tirgū

12.12.2016

Veselības inspekcija informē komersantus, ka no 2017. gada 1. janvāra nedrīkstēs laist tirgū patērētāju automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās lietojamus mazgāšanas līdzekļus, ja fosfora kopējais saturs standartdevā būs 0,3 grami vai vairāk.  

Informācija par standartdevu tiek norādīta uz  iepakojuma, kurā mazgāšanas līdzekļus, ko paredzēts lietot automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās, pārdod plašai sabiedrībai.  Standartdevu izsaka gramos vai mililitros, vai tablešu skaitā attiecībā uz galveno mazgāšanas ciklu vidēji netīriem traukiem maksimāli pilnā12 vienībām paredzētā trauku mazgājamā mašīnā, norādot ūdens cietību (mīksts, vidējs un ciets ūdens).

Ierobežojums attiecas uz fosfātiem un citiem fosfora savienojumiem tajos mazgāšanas līdzekļos, ko lietos automātiskajās trauku mazgājamās mašīnās, kuras nav paredzētas profesionālai izmantošanai. Viens no šī ierobežojuma mērķiem ir aizsargāt vidi, jo īpaši ūdens vidi, kā arī samazināt fosfātu attīrīšanas izmaksas notekūdeņu attīrīšanas iekārtās. Ierobežojums ir noteikts Komisijas Regulā Nr. 259/2012, ar kuru tika grozīta Regula Nr.648/2004 par mazgāšanas līdzekļiem.  Tas jāievēro visās ES dalībvalstīs, jo  ar pasā­kumiem atsevišķās dalībvalstīs nevar nodrošināt visaptverošu valsts robežas šķērsojoša ūdens kvalitātes uzlabošanu.