Noderīga informācija vienuviet par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām

18.03.2016

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par Inspekcijas tīmekļa vietnē pieejamajiem informatīvajiem e-pakalpojumiem[1], ar kuru palīdzību profesionāļi un iedzīvotāji var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem. E-pakalpojumi sniedz iespēju iegūt visu nepieciešamo informāciju vienuviet, tādējādi ietaupot laiku.

Skaidrojumi profesionāļiem par normatīvo aktu prasību izpildi – ar e-pakalpojuma palīdzību izglītības iestāžu (skolu un pirmsskolas izglītības iestāžu), bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (t.sk. aukles), skaistumkopšanas salonu (frizētavu, kosmētisko kabinetu), solāriju, publisko peldbaseinu un pirts, kā arī veselības aprūpes iestāžu vadītāji, darbinieki u.c. interesenti, kas darbojas vai plāno darbību noteiktā jomā, var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteikto prasību izpildes iespējamajiem veidiem konkrētā nozarē, kā arī citu noderīgu informāciju.

Ievadot meklētāja laukā interesējoša objekta atslēgvārdu, piemēram, „vidusskola”, jebkurš var iepazīties ar normatīvo aktu prasībām objekta darbības uzsākšanai, higiēnas prasībām, veselības aprūpes organizēšanu skolā u.c. prasībām.

Informācija par patērētāja tiesībām saņemt kvalitatīvu pakalpojumu/preci - ar meklētāja palīdzību iedzīvotāji var iegūt informāciju par normatīvajos aktos noteiktajām prasībām izglītības iestādēm (skolām un pirmsskolas izglītības iestādēm), bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem (t.sk. auklēm), skaistumkopšanas saloniem (frizētavām, kosmētiskajiem kabinetiem), solārijiem, peldbaseiniem un publiskajām pirtīm, to izpildes veidiem, kā arī citu interesējošu un noderīgu informāciju. E-pakalpojuma mērķis ir sniegt informāciju iedzīvotājiem par prasībām, kādām jāatbilst pakalpojuma sniedzējam un piedāvātajam pakalpojumam, lai tas būtu drošs patērētājam.

Ievadot meklētāja laukā interesējošā pakalpojuma atslēgvārdu, piemēram, „peldbaseins”, jebkurš var iepazīties ar higiēnas prasībām, kurām jābūt ievērotām publiskajos peldbaseinos, kā arī citu noderīgu informāciju.

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt Inspekcijas tīmekļa vietnes sadaļā E-pakalpojumi vai rakstot uz e-pastu: epak.info@vi.gov.lv .

 

 


[1] Inspekcijas e-pakalpojumi izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms”