Informācija par ķīmisko vielu reģistrāciju

21.11.2016

Ja ražojat ķīmiskās vielas vai importējat tās no valstīm, kas neietilpst Eiropas Savienībā (turpmāk – ES), tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, jums var būt pienākums tās reģistrēt saskaņā ar REACH  regulu (EK) Nr. 1907/2006. Turklāt, ja ražojat vai importējat produktu (maisījumu, izstrādājumu), tā sastāvā var būt vielas, kas ir atsevišķi jāreģistrē.

Ja jums ir provizoriski reģistrētas vielas, ko ražojat vai importējat no valstīm, kas neietilpst ES, tādā apjomā, kas pārsniedz vienu tonnu gadā, bet ne vairāk kā 100 tonnas gadā, un šīs vielas vēl nav reģistrētas, uz jums attiecas REACH  regulas (EK) Nr. 1907/2006 reģistrācijas termiņš, proti, 2018. gada 31. maijs.

Ja vēl nepaspējāt provizoriski reģistrēt savu  vielu, līdz 2017. gada 31. maijam vēl ir iespējams veikt vēlīnu reģistrāciju.


Reģistrācija pa soļiem:

 

Plašāka informācija par ķīmisko vielu reģistrāciju un REACH  regulu (EK) Nr. 1907/2006 pieejama Eiropas ķimikāliju aģentūras (ECHA) tīmekļa vietnē.

 

Informācijas avots: https://echa.europa.eu/reach-2018