Informācija par nosūtījumu saņemšanu

11.10.2016

Veselības inspekcija atgādina - ja persona saņem nosūtījumu uz izmeklējumu ģimenes ārsta vai ārsta speciālista apmeklējuma laikā, personai ir jāsedz pacienta iemaksa par apskati/konsultāciju (attiecīgi 1,42 EUR vai 4,27 EUR apmērā).

Ja nosūtījums tiek izsniegts bez ārsta apskates/konsultācijas, ārsts nav tiesīgs par to iekasēt samaksu.