E-pakalpojumi farmācijas nozarē strādājošiem profesionāļiem

07.09.2016

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) atgādina par izstrādātajiem e-pakalpojumiem farmācijas nozarē strādājošajiem profesionāļiem, kuri pieejami portālā www.latvija.lv.

Iesniegums Veselības inspekcijainodrošina iespēju elektroniski sagatavot un iesniegt Inspekcijai iesniegumu vai atsauksmi par Inspekcijas darbību. Zāļu īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem nodrošina iespēju iesniegt elektronisku paziņojumu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu.

  • Lietošanas pamācība  „Iesniegums Veselības inspekcijai” pieejama šeit.
  • Lietošanas pamācība „Elektronisks paziņojums par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu” pieejama šeit.

Paziņojums Veselības inspekcijai par darbībām farmācijas jomānodrošina iespēju elektroniski sagatavot un iesniegt Inspekcijai informāciju par zāļu reklāmas semināru, reģistrācijas īpašniekiem vai zāļu ražotājiem/importētājiem elektroniski sagatavot un iesniegt Inspekcijai ziņojumu par zāļu atsaukšanu, ārstniecības iestādēm elektroniski sagatavot un iesniegt Inspekcijai informāciju par izmaiņām kontaktpersonu datos par zāļu defektiem un atsaukšanu.

  • Lietošanas pamācība „Elektronisks ziņojums par zāļu atsaukšanu” pieejama šeit.
  • Lietošanas pamācība „Paziņojums par zāļu reklāmas semināru” pieejama šeit.

Paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildinodrošina iespēju elektroniski sagatavot un iesniegt Inspekcijai paziņojumu par Inspekcijas kontroles laikā konstatēto neatbilstību un uzdoto veicamo pasākumu izpildi, lūgumu pagarināt termiņu uzlikto pienākumu izpildei, ievadot Inspekcijas kontroles akta datus (numurs, datums, objekta adrese) un pieslēdzoties tādā veidā pie Inspekcijas kontrolē konstatētajām neatbilstībām un uzdotajiem veicamajiem pasākumiem.

  • Lietošanas pamācība „Elektronisks paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi”  pieejama šeit.

Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanainodrošina iespēju elektroniski sagatavot un iesniegt pieteikumu Inspekcijas atļaujas vai atzinuma saņemšanai, piemēram, ārstniecības iestādēm un sociālās aprūpes institūcijām nodrošina iespēju elektroniski sagatavot un iesniegt elektronisku pieteikumu atļaujai par zāļu iegādi.

  • Lietošanas pamācība „Elektronisks paziņojums par Veselības inspekcijas kontroles laikā uzlikto pienākumu izpildi”  pieejama šeit.


E-pakalpojumu izmantošanai ir vairākas ļoti būtiskas priekšrocības. Elektroniski iesniegtie iesniegumi, paziņojumi vai pieteikumi ir juridiski līdzvērtīgi papīra formātā vai ar e-parakstu iesniegtajiem dokumentiem. Iesnieguma aizpildīšana portālā
www.latvija.lv  ir vienkārša - iesniedzējam ir tikai jāievada visa nepieciešamā informācija stingri definētajos laukos. Iesniegumu ir iespējams aizpildīt un nosūtīt Inspekcijai iesniedzējam ērtā laikā.

Papildu informāciju par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem ir iespējams iegūt Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi un Eiropas Savienība/ ES projekti vai rakstot uz e-pastu: epak.info@vi.gov.lv .

 

 

* Inspekcijas e-pakalpojumi izstrādāti ERAF projekta „Nozares vienotās uzraudzības informācijas sistēmas izstrāde. 1.posms”