Ārstniecības iestāžu ievērībai - par Ārstniecības riska fonda rēķinu

05.12.2016

Veselības inspekcija vēlas atgādināt, ka līdz  šī gada beigām ārstniecības iestādēm ir iespēja salīdzināt informāciju par ārstniecības personu specialitātēm darba vietā, kā arī pamatdarbu un blakus darbiem. Atbilstoši  Ministru kabineta 2013. gada 5. novembra noteikumiem Nr. 1268 „Ārstniecības riska fonda darbības noteikumi”, kas nosaka pacientu tiesības uz atlīdzību no Ārstniecības riska fonda par viņu dzīvībai vai veselībai nodarīto kaitējumu, Nacionālais veselības dienests aprēķina gada riska maksājuma apmēru ārstniecības iestādēm par ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām, balstoties uz 2017. gada 1. janvārī pieejamo informāciju Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Veselības inspekcija aicina ārstniecības iestādes savlaicīgi informēt/ aktualizēt informāciju par ārstniecības iestādē strādājošo ārstniecības personām. Ārstniecības iestādes pieprasījumu par ārstniecības iestādē strādājošām personām var nosūtīt uz e-pasta adresi registri@vi.gov.lv var nosūtīt Reģistrā esošo informāciju.

Vienlaicīgi atgādinām, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 8. marta noteikumiem Nr. 170 „Noteikumi par ārstniecības iestāžu reģistru”, ārstniecības iestādes reģistrējoties sniedz informāciju par ārstniecības iestādē strādājošām ārstniecības personām un to specialitātēm darbavietā. Savukārt Ministru kabineta 2016. gada 24. maija noteikumu Nr. 317 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 7. punkts nosaka, ka  ārstniecības iestāde piecu dienu laikā informē  reģistru par izmaiņām ārstniecības personu sastāvā, kas uzsāk, maina vai beigušas profesionālo darbību, iesniedzot noteikumu Nr. 317 2. pielikumu.