Veselības inspekcijas kontakttālruņi

26.03.2020

 

Jautājuma tēma/atbildīgā nodaļa

E-pasts

Tālrunis

Klientu apkalpošana

vi@vi.gov.lv

67081600

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona atsaka sniegt pakalpojumu

bridinajums@vi.gov.lv

27891666 (8:00 – 21:00)

Klientu apkalpošana gadījumos, kad ārstniecības persona neievēro karantīnas, vai pašizolācijas noteikumus saistībā ar COVID-19 

bridinajums@vi.gov.lv

22008636 (8:00 – 21:00)

Jautājumi par veselības aprūpes pakalpojumiem

vi@vi.gov.lv

 

67507990

Jautājumi par bērnu ārpusskolas nodarbību un sporta klubu darbības pārtraukšanu

 vi@vi.gov.lv

67819685

Jautājumi par dezinfekciju vi@vi.gov.lv 67507991
 Reģistru nodaļa registri@vi.gov.lv 

67501589 (ārstniecības iestādes)

67602101 (ārstniecības personas)

Higiēnas novērtēšanas nodaļa 

higiena@vi.gov.lv

67317787