Veselības inspekcija veikusi ārpuskārtas pārbaudes Siguldas pašvaldības bērnudārzos

18.09.2019

Vakar, 17. septembrī Veselības inspekcija veica kontroles sešos Siguldas pašvaldības bērnudārzos saistībā ar Slimību profilakses un kontroles centra sākto epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā par inficēšanos ar zarnu infekciju.

Inspekcija, ņemot vērā  Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģisko izmeklēšanu un  Pārtikas veterinārā dienesta  uzsākto  epidemioloģisko izmeklēšanu un citas uzraudzības darbības,  pārbaudi uzsāka mērķtiecīgi. Veselības inspekcijas veiktās uzraudzības darbības  papildina Slimību profilakses un  kontroles centra, kā arī Pārtikas veterinārā dienesta veikto izmeklēšanu, lai papildus noskaidrotu citus riska faktorus, kas varēja veicināt vai netieši ietekmēt infekcijas izplatību.

Izvērtējot iepriekš veiktās plānveida kontroles, apsekotajās pirmsskolas izglītības iestādēs, inspektori secināja, ka higiēnas prasības  ir tikušas ievērotas. Būtiskas neatbilstības, kas varētu ietekmēt bērnu veselību, līdz šim, nav konstatētas.

Veselības inspekcija, veicot ārpuskārtas kontroli, pārbaudīja higiēnas prasību ievērošanu bērnudārza telpās, izņemot pārtikas bloku, kas ir Pārtikas veterinārā dienesta kompetence. Ārpuskārtas kontroles apstiprina to, ka prasības pārbaudītajās pirmskolas izglītības iestādēs tiek ievērotas, darbinieki izprot prasību jēgu, līdz ar to prasības izpilda ne tikai formāli, bet arī praktiski apzinās to piemērošanas jēgu. Par to liecina inspektoru veiktās pārrunas ar iestādes darbiniekiem. Slimību profilakses un kontroles centra pretepidēmijas pasākumi kontrolētajos bērnudārzos tiek ievēroti.

Veselības inspekcija veiks atkārtotas kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs pēc nepieciešamības, kā arī sadarbībā  ar iesaistītajām institūcijām lems, kā pilnveidot uzraudzības  sistēmu, lai nodrošinātu pakalpojumu drošumu.