Veselības inspekcija rīko astoto Ziemeļvalstu/Baltijas tīkla (NWH) sanāksmi par ūdeni un veselību

12.12.2019

 

Ar Ziemeļvalstu Ministru padomes atbalstu, Veselības inspekcija kā Ziemeļvalstu/Baltijas valstu ūdens un veselības tīkla Latvijas pārstāve 12.- 13. decembrī rīko 8. tīkla sanāksmi (Eighth meeting of Nordic/Baltic network on water and heatlh).

Sanāksmi organizē Veselības inspekcija ar Veselības ministrijas, Zemkopības ministrijas un Rīgas Tehniskās universitātes Ūdens pētniecības laboratorijas atbalstu.

Sanāksmes mērķis ir:

·         dot ieguldījumu zināšanu attīstībā un informācijas izplatīšanā par labu praksi, lai risinātu pašreizējās un jaunās problēmas saistībā ar dzeramo ūdeni un peldvietu ūdeni, kā arī sadarboties jaunu zināšanu attīstībā un diskutēt par iespējām piedalīties apvienotajos pētniecības projektos;

·         veicināt pievienoto vērtību dzeramā ūdens un peldvietu ūdens sektoriem, nodrošinot vienlaicīgu Protokola un 1992. gada Konvencijas ieviešanu un saistību ar ES direktīvām. Sanāksme veicinās zināšanu apguvi dalībvalstīs, kā labāk īstenot augstāk minēto likumdošanas ietvaru un kā tikt galā ar globālo izmaiņu radītajiem izplatītākajiem izaicinājumiem.

Sanāksmē notiks informācijas apmaiņa starp dalībvalstīm par pieredzi un gatavību nākotnes izaicinājumiem, kuri var rasties no dzeramā ūdens un peldvietu ūdens direktīvu jaunajiem priekšlikumiem, t.sk. jaunu parametru un jaunu uzraudzības metožu ieviešanu, risku novērtēšanas pieeju u.c.

Sanāksme skars arī jautājumus par klimata pārmaiņu izraisītajiem izaicinājumiem, ar ko saskaras dzeramā ūdens un peldvietu ūdens sektori, piemēram, nupat identificētais riska faktors „peldētāju nieze”.

Sanāksmē pārrunātie temati aptvers gan droša dzeramā ūdens piegādi un adekvātu sanitāriju, gan ūdens resursu aizsardzību, aicinot valstis stiprināt veselības aizsardzības sistēmu, uzlabot ūdens resursu pārvaldīšanu un plānošanu, uzlabot ūdens piegādes un sanitārijas kvalitāti, risinot riskus veselībai nākotnē, kā arī nodrošinot drošu vidi atpūtai pie ūdens.

Sanāksmē Rīgā ir plānots aptver sekojošas tematiskās sekcijas:

-          Jaunā dzeramā ūdens direktīva un protokols par ūdeni un veselību: kopīgas īstenošanas sinerģija;

-          Risku novērtēšanas pieeja dzeramā ūdens un peldvietu ūdens pārvaldībā;

-          Jaunākie  pētījumi par ūdeni un sadarbības projektu aktualitātes;

-          Peldvietu ūdens – pašreizējās kvalitātes statuss, problēmas un nākotnes izaicinājumi.

Ziemeļvalstu Ministru padomes izveidotais Tīkls kalpo kā centrs informācijas apmaiņai starp valstīm un veicina informācijas izplatīšanu valsts iestādēm, uzņēmējiem un patērētājiem, lai varētu iepazīties ar aktuālāko situāciju un ļautu pieņemt apzinātus lēmumus. Tīkls arī cenšas attīstīt jaunas zināšanas, kas veicina drošu augstas kvalitātes dzeramā ūdens piegādi patērētājiem.

Tīkla sanāksmēs tiek pārstāvēti nacionālie ūdens un veselības nozaru uzskati un notiek dalīšanās ar zināšanām. Tīklu veido pārstāvji no Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Islandes, Norvēģijas, Zviedrijas, Dānijas un Somijas.

Līdz šim ir notikušas septiņas Tīkla sanāksmes par ūdeni un veselību. Saskaņā ar Tīkla pilnvarām, Tīkla sanāksmes organizē tajā iesaistītās valstis rotējošā secībā. Igaunija ir organizējusi 2015. gadā, Lietuva – 2017.gadā. Šogad pienākusi Latvijas kārta rīkot tīkla sanāksmi.