Veselības inspekcija aptur vairākus SIA Hello Bello Asia sniegtos pakalpojumus

09.03.2020

 

Veselības inspekcija informē, ka no šī gada 6. marta apturēta iestādes Hello Bello Asia, SIA, Citadeles ielā 2, Rīgā, ārstniecības pakalpojumu (akupunktūra, punktu sildīšanas procedūras (moksoterapija), manuālā limfodrenāžas masāža, bērnu masāža, vakkuma burku masāža, elektrostimulācija) sniegšana pamatojoties uz Veselības inspekcijas  lēmumu Nr. LDA/2020/3.1.3.-4.2./2.

SIA Hello Bello Asia nav reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā un darbinieki nav reģistrēti Ārstniecības personu reģistrā. 

Tiesības sniegt ārstniecības pakalpojumus ir: Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 2. punktu ārstniecības persona ir persona, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā (piemēram, ārsts, māsa u.c) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā. Reģistrēta ārstniecības persona regulāri pilnveido savas zināšanas un profesionālās prasmes, apliecinot, ka persona ir kompetenta veikt savu profesionālo darbību. Savukārt ārstniecības persona ir tiesīga nodarboties ar ārstniecību konkrētā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē (piemēram, ķirurgs, operāciju māsa u.c) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei, ja persona ir sertificēta un reģistrēta ārstniecības personu reģistrā.

 

Vai persona, kam TU uztici savu veselību ir reģistrēta?

Pārbaudi šeit: http://www.vi.gov.lv/lv/pr317?fbclid=IwAR0pfdBWlpthRLKc1bonsHki06GUXIwikIQMqK_8FSWJtQ68VaeV7ZsS7ig

 

Vai persona, kam TU uztici savu veselību ir sertificēta?

Pārbaudi šeit:  -http://www.vi.gov.lv/lv/pr?fbclid=IwAR2tZ5Aox8ljU-8ergsa0Z9Sgcs1O7F5Z9qjA5BUUN4JmDsT1u2cKm7HlEc

Ārstniecības pakalpojumus var sniegt tikai reģistrētās ārstniecības iestādēs! Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 3. punktu ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus. Iestāde, kas nav reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, neatbilst ārstniecības iestādes statusam un nav tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus. Reģistrētas ārstniecības iestādes atbilst normatīvajos aktos noteiktām obligātās prasībām, tajās ir reģistrēts un sertificēts personāls, tās ir pieejamas personām ar funkcionāliem traucējumiem, un nodrošina sabiedrības interešu aizsardzību, novēršot draudus cilvēku veselībai un dzīvībai.

Saņemot pakalpojumu nereģistrētā ārstniecības iestādē, iedzīvotājam nav garantijas saņemt kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumus.  Inspekcija aicina iedzīvotājus pirms pakalpojuma saņemšanas pārbaudīt, vai ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt piedāvātos pakalpojumus noteiktā adresē, izmantojot mūsu mājaslapā pieejamo informāciju.

 

Vai ārstniecības iestāde, kam TU uztici savu veselību ir reģistrēta?

Pārbaudi šeit:  http://www.vi.gov.lv/lv/air?fbclid=IwAR2A503GcU1wL9D4am9PzTmm_FQBTAbuN5JGExG0LgvUiK36Y3HnvIbvJS0

 

Veselības inspekcija aicina – saņem pilnvērtīgu un drošu veselības aprūpi - pārliecinoties par veselības aprūpes pakalpojumu, ārstu un ārstniecības iestādi!