Tiek apturēta normatīvo aktu prasībām neatbilstošās lāzerterapijas ierīces „EA-Cure” izplatīšana

14.02.2020

 Veselības inspekcijas (turpmāk - Inspekcija) 13.02.2020. veiktās pārbaudes rezultātā SIA „EASTCON AG LV” uzņēmumā tika apturēta preces „EA-Cure” izplatīšana.

Konstatēts, ka tirgū piedāvātā ražotāja „Allroll Germany GmbH” (Vācija) lāzerierīce Eastcon Lasergerat Motus modelis „EA-Cure” ir klasificējama kā medicīnas ierīce, jo, pamatojoties uz ražotāja sniegto informāciju lietošanas instrukcijā, ierīce paredzēta brūču dziedēšanai, sāpju un iekaisuma mazināšanai.

Medicīnas ierīcēm prasības noteiktas Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr.689 „Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” (turpmāk – Noteikumi Nr.689). Medicīniskā lāzerterapijas ierīce „EA-Cure” neatbilst Noteikumu Nr.689 un Preču un pakalpojuma drošuma likuma (turpmāk – PPDL) 5.panta prasībām. Prece nav uzskatīta par drošu, jo ražotājs nav veicis atbilstības novērtēšanas procedūru, kā rezultātā pamatojoties uz PPDL tika apturēta augstāk minētas ierīces turpmāka izplatīšana.

Inspekcija iesaka patērētājiem, kuri iegādājās lāzerterapijas ierīci „EA-Cure” sazināties ar ierīces izplatītāju SIA „EASTCON AG LV”.