Veselības inspekcijas kontakti

19.03.2020

Līdz 14. aprīlim pārtraukta klientu apkalpošana klātienē.

Sazinies ar Veselības inspekciju,

darba dienās no plkst. 8.30 - 12.30 un 13.00 - 17.00:

Jautājuma tēma/atbildīgā nodaļa

E-pasts

Tālrunis

Klientu apkalpošana

vi@vi.gov.lv

67081600

Ārstniecības personu pārkāpumi saistībā ar COVID-19 

bridinajums@vi.gov.lv

67081600

Reģistru nodaļa

(ārstniecības iestādēm)

registri@vi.gov.lv

67501589

Reģistru nodaļa

(ārstniecības personām)

registri@vi.gov.lv

67602101

Higiēnas novērtēšanas nodaļa 

higiena@vi.gov.lv

67317787

Veselības aprūpes pakalpojumu jautājumi 

vi@vi.gov.lv

67507990

Jautājumi par bērnu ārpusskolas nodarbību un sporta klubu darbības pārtraukšanu

 vi@vi.gov.lv

67819685

Jautājumi par dezinfekciju

vi@vi.gov.lv

67507991

  * Saistītie pārkāpumi ar MK rīkojuma Nr.103. 4.4., 4.5. punktiem.