Par ārstniecības atbalsta personu pirmreizējo reģistrāciju

17.02.2020

Ārstniecības atbalsta persona, kura vēlas veikt pirmreizēju reģistrāciju ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, Veselības inspekcijā iesniedz:

 ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karti;

 profesionālās pilnveides izglītības apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu) par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā.

Sīkāka informācija par kursiem: http://kursi.turiba.lv/kursi/pacientu-datu-aizsardziba