Inspekcija ierobežojusi nedrošu kosmētikas līdzekļu nonākšanu Latvijas tirgū

26.07.2019

 

Laika posmā no maija līdz jūlijam Inspekcija novērsusi trīs veselībai nedrošu kosmētikas līdzekļu ievešanu Latvijā no trešajām valstīm.

Jau uz robežas apturēt tādu kosmētikas līdzekļu ievešanu, kas satur aizliegtus konservantus, ļāva sadarbība  ar Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldi, kurai Inspekcija sniedza atbalstu importēto kosmētikas līdzekļu pastiprinātā pārbaudē.

Kosmētikas līdzekļi bija izraudzīti kā viena no produktu grupām Baltijas valstu un Polijas sadarbības projektā par importēto preču atbilstību. Projekts tika realizēts š.g. maijā, jūnijā un jūlijā. Tika pārbaudīta kosmētikas līdzekļu sastāvdaļām noteikto ierobežojumu ievērošana un informācija marķējumā. Īpaša uzmanība tika pievērsta alerģiju izraisošiem konservantiem, kas ir aizliegti kosmētikas līdzekļos, kurus nenoskalo.

Vienlaikus ar  produktu nonākšanas tirgū ierobežošanu, Inspekcija identificēja jaunus importētājus un tādus komersantus, kuriem turpmākās kontrolēs jāpievērš pastiprināta uzmanība.

Kā zināms, trešajās  valstīs prasības kosmētikas līdzekļiem  var nesaskanēt ar prasībām Eiropas Savienībā, tādēļ importētājs ir atbildīgs, lai tiktu ievesti tikai tādi kosmētikas līdzekļi, kas  ir droši patērētāja veselībai un atbilst regulas 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem prasībām.

Lai nodrošinātu arvien augstāku patērētāju veselības aizsardzību, Inspekcija oficiālajā tīmekļvietnē, regulāri, informē komersantus par grozījumiem prasībās un jaunu ierobežojumu stāšanos spēkā.