Uzmanību! Rīgā nozagtas īpašo recepšu veidlapas!

23.12.2019

Veselības inspekcija brīdina,

16.12.2019. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija

par Rīgā nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem:

HO 941516 -  HO 941523;

un parasto recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HO 301671 - HO 301693.

Lūdzam iedzīvotājus būt piesardzīgiem un, pamanot nelikumīgas darbības, informēt  Veselības inspekciju vai Valsts policiju.