Informācija ārstniecības personām, kuras ieguvušas profesionālo kvalifikāciju Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē un plāno atgriezties Latvijā

14.02.2020

Saskaņā ar Izstāšanās līguma 126. un 127.punktu[1], līdz 2020.gada 31.decembrim ir noteikts pārejas periods, kura laikā ir piemērojamas Eiropas savienības tiesības. 

 Tas nozīmē, ka visi iesniegumi par Lielbritānijā un Ziemeļīrijas Apvienotajā Karalistē iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, kas saņemti līdz pārejas perioda beigām, tiek izskatīti saskaņā ar kārtību, kāda noteikta likumā „Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” un  uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem.


[1] https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/eiropas-savieniba-arpolitika/brexit