Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ceļmalu piesārņojuma Zemgales apkārtnē

05.07.2019

Veselības inspekcija ir izvērtējusi notikušā ceļmalu piesārņojuma Zemgales apkārtnē iespējamo ietekmi uz individuālajām dzeramā ūdens ņemšanas vietām.

Ņemot vērā notikuma apstākļus, to, ka piesārņojuma nonākšana  gruntsūdeņos nav konstatēta, kā arī balstoties uz piesārņojuma skarto teritoriju atsevišķu dzīvojamo māju dzeramā ūdens kvalitātes analīzēm, ko Veselības inspekcijas uzdevumā veikusi Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR laboratorija, Inspekcija secina, ka dzeramā ūdens kvalitāte individuālajās ūdens ņemšanas vietās piesārņojuma skartajā teritorijā nav apdraudēta, līdz ar to iepriekš Inspekcijas izteiktais brīdinājums notikuma vietas tuvumā (ļīdz ~200 m no piesārņojuma vietas) dzīvojošos iedzīvotājus ievērot piesardzības pasākumus un nelietot uzturā aku ūdeni,  tiek atsaukts. Neskatoties uz to, Inspekcija aicina iedzīvotājus sekot līdzi vizuāli novērojamām ūdens kvalitātes izmaiņām un citām ūdens organoleptisko  īpašību (ūdens smarža, garša) izmaiņām.

Vienlaikus Inspekcija norāda, ka individuālo ūdens ieguves vietu (akas vai urbumi) dzeramā ūdens kvalitāti var ietekmēt lokālie apstākļi, kas nav saistīti ar ceļmalu piesārņojuma ietekmi.