Augusta peldūdens kvalitātes pārbaužu rezultāti

09.08.2019

Veselības inspekcija informē, ka pēc 5. un 6. augustā veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm visās oficiālajās peldvietās peldēties ir atļauts.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība – Peldūdens - Peldūdens monitorings.

Ūdens kvalitāti 57 oficiālajās jūras un iekšzemes peldvietās Inspekcija pārbaudīs līdz 15. septembrim. Nākamās plānveida analīzes tiks veiktas 2. un 3. septembrī.