Ārstniecības personām izrakstā jālieto zāļu aktīvās vielas starptautiski nepatentēto nosaukumu (SNN)

16.03.2020

Veselības inspekcija atgādina par grozījumiem Ministru kabineta 04.04.2006. noteikumos Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība”, kas paredz, ka sākot ar 01.01.2020. ārstniecības personām, norādot informāciju par turpmāk lietojamajiem medikamentiem izrakstā no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes, jālieto zāļu aktīvās vielas starptautiski nepatentēto nosaukumu (turpmāk – SNN).

Izraksts ir viens no svarīgākajiem dokumentiem, raugoties no pacientu interešu viedokļa, ko pacients saņem no attiecīgās stacionārās vai ambulatorās iestādes, kurā tiek fiksēts pacienta veselības stāvoklis, tai skaitā rekomendētā zāļu terapija.

Starptautiskā pieredze SNN izrakstīšanā:

  • Zāļu vispārīgā nosaukuma izrakstīšana un zemākās cenas zāļu lietošana tiek veicināta Eiropas valstīs neatkarīgi no ienākumu līmeņa, piemēram, Dānijā, Vācijā, Somijā, Nīderlandē, Spānijā, Portugālē, Rumānijā, Zviedrijā, kā arī kaimiņvalstīs – Lietuvā un Igaunijā.
  • Valstīs, kurās SNN izrakstīšana un/vai patentbrīvo zāļu izsniegšana aptiekās ir obligāta vai mērķtiecīgi veicināta, ģenēriskie produkti pēc patenttermiņa beigām tirgū ienāk visātrāk un tur pastāv visaugstākā konkurence un attiecīgi – efektīvākais cenu samazinājums.

 Būtiskākie ieguvumi, ko nodrošina SNN norādīšana:

-          skaidra zāļu identifikācija;

-          droša zāļu izrakstīšana un izsniegšana;

-          administratīvā sloga mazināšana ārstniecības personām, kuras izraksta kompensējamās zāles, jo receptē var norādīt to pašu SNN, kas minēts izrakstā;

-          pacientu izglītošana un informēšana, ka līdzvērtīgu ārstniecisko efektu ir iespējams panākt ar dažādu ražotāju tirgū esošajām zālēm;

-          pacientu drošība, jo samazina zāļu sajaukšanas iespējas un dubultās medikamentozās ārstēšanās risku;

-          vienkārša un efektīva, tai skaitā starptautiska komunikācija un informācijas apmaiņa starp mediķiem, farmaceitiem, pacientiem, zinātniekiem un valstu institūcijām, jo tas ir atpazīstams visā pasaulē, savukārt zāļu komerciālie nosaukumi dažādās valstīs var būt atšķirīgi.