Veiktas gaisa kvalitātes analīzes Kurzemē

23.07.2018

Veselības inspekcija ir izvērtējusi VUGD veikto gaisa suspendēto daļiņu (PM) indikatīvos mērījumus ugunsgrēka tuvākās un tālākās apkārtnes apdzīvotās vietās. Inspekcija secina, ka tālāk no ugunsgrēka vietas neliels gaisa piesārņojums, kuram nav būtiskas ietekmes uz cilvēku veselību, ir vērojams tikai Kuldīgā. Savukārt ļoti liels gaisa piesārņojuma līmenis mērījumu brīdī konstatēts ugunsgrēka tiešā tuvumā – Stiklu ciemā. Pārējās mērījumu vietās (Jūrmala, Brocēni, Saldus, Skrunda, Pelči, Stende, Dižstende, Talsi, Valdemārpils) mērījuma rezultāti nepārsniedz noteiktās robežvērtības.

Inspekcija vērš uzmanību, ka Eiropas Savienībā un Latvijā nav noteikti normatīvi piesārņojošo vielu momentāniem mērījumiem, jo robežlielums 50 μg/m3 attiecas uz diennakts vidējo koncentrāciju, kuru turklāt var pārsniegt 35 diennaktis gada laikā. Līdz ar to gaisa kvalitātes novērtējums šajā gadījumā var būt tikai provizorisks.

Inspekcija ugunsgrēka dūmu skartās teritorijas iedzīvotājus aicina ievērot šādus piesardzības pasākumus:

- Ja ir redzams apkārtnes liels piedūmojums, neatstāt telpas bez būtiska iemesla, nelaist ārā bērnus. Uzturēties iekštelpās – aizverot logus un durvis. Tādā veidā iekštelpās var uzturēt samērā tīru gaisu, kamēr apkārtnes piedūmojums mazinās. Ļoti sliktas telpu izolācijas dēļ vai arī ārā ir ļoti karsts, tad jāapsver iespēja atstāt šo piesārņoto teritoriju.

- Ja telpās darbojas kondicionēšanas sistēma – to uzstādīt uz recirkulācijas režīma, lai āra gaiss netiktu ievadīts iekštelpās;

- Uzturoties ārā, jāizvairās no fiziskām aktivitātēm, ja vien tās nav saistītas ar glābšanas darbiem;

- Aicinām iedzīvotājus bažu par ugunsgrēka dūmu negatīvo ietekmi uz veselību, gadījumā pēc konsultācijas vērsties Veselības inspekcijā pa tālruni 67081600, veselības sūdzību gadījumā konsultējieties ar mediķiem, sazinoties ar savu ģimenes ārstu vai zvanot uz konsultatīvo tālruni 66016001 (darba dienās plkst. 17:00 – 8:00 un brīvdienās visu diennakti). Ja nepieciešama mediķu palīdzība zvaniet uz ārkārtas tālruni ‘113’.