Plānots papildināt Valsts operatīvās medicīniskās komisijas sastāvu

06.06.2019

 VOMK uzdevums ir koordinēt veselības nozares institūciju saskaņotu darbību katastrofu gadījumā, kā arī pieņemt lēmumus ārkārtas situācijās. Komisija ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbība norit saskaņā ar Ministru kabineta prasībām. Līdz ar to, lai komisija varētu strādāt pilnvērtīgāk un operatīvi varētu pieņemt lēmumus, nepieciešams VOMK sastāvā papildus iekļaut Valsts asinsdonoru centru, Veselības inspekciju, Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Šo iestāžu iesaiste ir būtiska, lai koordinēti un efektīvi varētu risināt iespējamās ārkārtas situācijas.

 *Grozījums Ministru kabineta 2011.gada 13.decembra noteikumos Nr. 956 “Valsts operatīvās medicīniskās komisijas nolikums