Par E-veselības sistēmas tehniskajiem traucējumiem

05.01.2018

Veselības inspekcija informē, ka veicot pārbaudes savas kompetences ietvaros, tiks ņemti vērā E-veselības sistēmā novērotie tehniskie traucējumi, kas ārstniecības personām, speciālistiem un pacientiem radīja neērtības, izrakstot receptes un darbnespējas lapas.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta 2005.gada 8.marta noteikumu Nr.175 „Recepšu veidlapu izgatavošanas un uzglabāšanas, kā arī  recepšu izrakstīšanas un uzglabāšanas noteikumi” 29.punktam, ja receptes izrakstīšana veselības informācijas sistēmā nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ, tā tiek izrakstīta uz noteikta parauga veidlapas. Šīs receptes ievade E-veselības sistēmā tiks veikta aptiekā, tiklīdz tas būs iespējams.

Savukārt, saskaņā ar Ministru kabineta 2001.gada 3.aprīļa noteikumu Nr.152 „Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība” 20.punktu, ja tehnisku iemeslu dēļ darbnespējas lapu veselības informācijas sistēmā nav iespējams reģistrēt darbnespējas perioda pirmajā dienā, par kuru izsniegta darbnespējas lapa, to reģistrē nākamo piecu darbdienu laikā. Kā norāda Nacionālais veselības dienests, šādos gadījumos ārsts veic atzīmi par tehniskajiem traucējumiem pacienta medicīniskajā dokumentācijā un atver e-darbnespējas lapu nākamo piecu darba dienu laikā, norādot E-veselības sistēmā darbnespējas perioda pirmo dienu.

Gadījumos, ja rodas jautājumi par E-veselības pakalpojumu izmantošanu vai nepieciešama konsultācija par ieteicamo rīcību sistēmas īslaicīgu traucējumu gadījumā, aicinām sazināties ar E-veselības lietotāju Atbalsta dienestu, zvanot pa tālruni 67803300 (iedzīvotājiem), 67803301 (speciālistiem) katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 20:00.

Skaidrojoša informācija iedzīvotājiem par e-receptes un e-darbnespējas lapas izmantošanas kārtību ir pieejama arī E-veselības portāla www.eveseliba.gov.lv sadaļā "E-recepte" un "E-darbnespējas lapa".