Kompensācijas ārstniecības personām par darbu reģionos

11.02.2019

Veselības ministrija 2017.gada decembrī uzsāka īstenot Eiropas Savienības fonda projektu “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla pieejamības uzlabošana ārpus Rīgas” 9.2.5.0/17/I/001. Projekta mērķis ir uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās - sirds un asinsvadu, onkoloģijas, bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda un garīgās veselības jomā pieejamību ārpus Rīgas.

Galvenās atbalstāmās darbības projektā: vienreizēja pārcelšanās kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas (arī par katru ģimenes locekli), ikmēneša uzturēšanās izmaksu kompensācija par darbu reģionos ārpus Rīgas, kā arī atbalsta pasākumi vecuma pensiju sasniegušam ģimenes ārstam, kurš vēlas nodot ģimenes ārsta praksi ārpus Rīgas un ģimenes ārstam, kurš pārņem šo ģimenes ārsta praksi, paredzot noteikta apjoma kompensācijas abiem ārstiem.

Projekta īstenotājs: Veselības ministrija.

Projekta īstenošanas laiks: no 2017.gada 1.decembra līdz 2023.gada 30. septembrim.

Plānotais kopējais attiecināmais finansējums: 9 960 102,00 eiro, tai skaitā 85% Eiropas Sociālā fonda finansējums - 8 466 086,66 eiro un 15% valsts budžeta finansējums - 1 494 015,34 eiro.

Projekts tiek līdzfinansēts darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieejamību ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” ietvaros.

Kontaktinformācija:

kompensacijas@vm.gov.lv

Tālruņi: 67876013, 60003345, 67876087