Inspekcija aicina ar sūdzībām par veselības aprūpi vispirms vērsties ārstniecības iestādē

07.02.2019

Inspekcija aicina ar sūdzībām un iesniegumiem par veselības aprūpi vispirms vērsties ārstniecības iestādē.

Ikvienā ārstniecības iestādē no 2017.gada 1.oktobra ir izveidota pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma, lai nodrošinātu iespēju pacientiem iesniegt ārstniecības iestādē sūdzību vai ierosinājumu attiecībā uz ārstniecības pakalpojumu, ar mērķi noteikt sūdzības iemeslu, analizēt cēloņus, pilnveidot ārstniecības iestādes procesus un veicināt uz pacientu un viņa vajadzībām vērstu pieeju, kā arī sniegt pacientam atbildi uz viņa sūdzību vai ierosinājumu. Ārstniecības iestādēs sūdzību un ierosinājumu sistēma izveidota, pamatojoties uz Ministru kabineta 2009.gada 20.janvāra noteikumu Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” 17.8 apakšpunkta prasībām.

Pacientu ierosinājumi un sūdzības ir būtisks ieguldījums ārstniecības iestādē sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, t.sk. komunikācijai starp ārstniecības personām un pacientiem. Savlaicīgs un lietišķs situācijas izklāsts ārstniecības iestādes vadībai par ārstniecības procesā konstatētiem trūkumiem laikā, kad pacients vēl atrodas ārstniecības iestādē, ir ātrākais veids kā efektīvi atrisināt radušās neskaidrības un problēmas, iespējams, pat nenonākot līdz sūdzībai.

Ja pacients nepiekrīt ārstniecības iestādes sniegtajam skaidrojumam un piedāvātajam risinājumam, tad pacientam ir tiesības vērsties Veselības inspekcijā, kas veiks konkrētā gadījuma pārbaudi un sniegs atbildi pacientam.