Infografika "Medicīnisko ierīču ražošana un izplatīšana Latvijā: jaunas prasības no 2017. gada 1. decembra"

26.01.2018

Veselības inspekcijas un Zāļu valsts aģentūras sadarbības rezultātā tapusi infografika, kurā skaidrojam jaunās prasības medicīnisko ierīču ražotājiem, izplatītājiem un trešo valstu ražotāju pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas reģistrējuši komercdarbības vietu Latvijā.

Šīs prasības noteiktas Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumos Nr. 689 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība", kas stājās spēkā 2017. gada 1. decembrī .

Stājoties spēkā jaunajām prasībām, Ministru kabineta 2005. gada 2. augusta noteikumi Nr. 581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība" spēku zaudēja.

Aicinām lejuplādēt infografiku šeit.