Aktualizētas higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniedzējiem

21.01.2019

2019. gada 15. janvārī Ministru kabineta sēdē tika apstiprināti noteikumi, kas precizē higiēnas prasības solārija jeb kosmētiskā iedeguma pakalpojumu sniegšanai ar mērķi mazināt ādas onkoloģisko slimību izraisošo risku un nodrošināt patērētājiem iespēju saņemt higiēnas prasībām atbilstošāku pakalpojumu, novēršot pārmērīgu solāriju lietošanu. Jaunajos Ministru kabineta 15.01.2019. noteikumos Nr.13 Higiēnas prasības kosmētiskā iedeguma pakalpojuma sniegšanai” ir precizētas un papildinātas līdzšinējās higiēnas prasības solāriju pakalpojumu sniedzējiem*. Noteikumi stāsies spēkā 2019. gada 1. aprīlī.

 

Izmaiņas un precizējumi attiecībā uz klienta drošību:

▪         solārija pakalpojumus atļauts sniegt tikai pilngadīgām personām,

▪         pirms solārija pakalpojuma saņemšanas (reizi 6 mēnešos) klientam jāaizpilda aptaujas anketa, apliecinot, ka apzinās visus ar sauļošanos solārijā saistītos veselības riskus**,

▪         pakalpojuma sniedzējs novērtē klienta ādas fototipu un sastāda sauļošanās plānu, ņemot vērā arī aptaujas anketā sniegto informāciju.

 

Atvieglotas prasības par uzskaites ierakstu veikšanu:

▪         svītrota obligātā prasība veikt uzskaiti par pakalpojuma sniegšanas vietas telpas, solārija iekārtas un aprīkojuma tīrīšanu un dezinfekciju,

▪         ierakstus par solārija iekārtu lampu maiņu, to nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudēm jāveic pēc attiecīgo darbu veikšanas nevis reizi mēnesī.

 

Papildinātas prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par UV starojumu un veselības riskiem:

▪         aktualizēta klientam obligāti sniedzamā informācija par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un solārija pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem, kas norādāma apmeklējuma uzskaites kartē un uzgaidāmajā telpā/ vietā, kā arī telpā/ vietā, kur atrodas solārija iekārtai,

informāciju par UV starojuma radītajiem riskiem veselībai un solārija pakalpojuma sniegšanas nosacījumiem jānorāda atsevišķos laukumos, kas nav mazāki par 21 x 30 cm,

▪         solārija pakalpojuma reklāmās aizliegts reklamēt ieguvumus cilvēka veselībai, t.sk. D vitamīna sintēzi. Reklāmā jānorāda, ka solārija pakalpojumus sniedz tikai no 18 gadu vecuma un, ka pārmērīga sauļošanās solārijā ir kaitīga cilvēka veselībai.

 

Precizētas prasības pakalpojuma sniedzēju kvalifikācijai:

▪         papildinātas apmācību programmā „Kosmētiskā iedeguma pakalpojumam noteiktās higiēnas prasības” apgūstamās tēmas,

▪         apmācību programmas vispārīgās daļas tēmu apmācībā jānodrošina sertificēta dermatologa vai sertificēta onkologa dalība,

▪         pēc apmācību programmas apgūšanas ir jānokārto zināšanu pārbaude,

▪         apmācību programmas apliecības derīguma termiņš pagarināts no 2 gadiem uz 5 gadiem.

 

 

 

* MK noteikumi Nr.834 „Noteikumi pa kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību”, spēkā līdz 31.03.2019.

** klients aizpilda aptaujas anketu divas reizes gadā, ja nemaina solārija pakalpojuma sniedzēju