Jaunumu arhīvs 2017.gads

Veselības inspekcija aicina pievērst īpašu uzmanību grila aizdedzināšanas šķidrumu drošai lietošanai un izplatīšanai

11.05.2017

Pavasaris ir laiks, kad daudzi, siltā laika mudināti, atklāj grilēšanas sezonu, kā arī veic mājokļa pavasara tīrīšanu. Gan grilēšanā, gan tīrīšanas darbos tiek izmantoti ķīmiskie maisījumi - grila aizdedzināšanas šķidrumi vai sadzīves ķīmijas līdzekļi. Tādēļ Veselības inspekcija aicina iedzīvotājus būt uzmanīgiem un pievērst uzmanību izmantoto ķīmisko maisījumu marķējumā norādītajai informācijai - ne tikai pareizai lietošanai un drošai uzglabāšanai, bet arī bīstamības piktogrammām un citiem brīdinājumiem.

Lasīt vairāk >>

Aicinām izteikt viedokli par Veselības inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem

10.05.2017

Mūsdienu dzīves ritms uzliek savus laika ierobežojumus visam ko darām.  Ir svarīgi iemācīties jebkuru darbību veikt maksimāli ātri un efektīvi, lai tikpat ātri un kvalitatīvi saņemtu nepieciešamo atbildi. Arī Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) piedāvā pakalpojumus saņemt ne tikai klātienē vai nosūtīt nepieciešamo informāciju pa pastu, bet arī izmantojot pieejamos Inspekcijas e-pakalpojumus.

 

Tāpēc vēlamies izzināt Jūsu viedokli par Inspekcijas izstrādātajiem e-pakalpojumiem, kā arī to lietošanu un aicinām aizpildīt aptaujas anketu

Lasīt vairāk >>

Veselības inspekcija piedalīsies uzraudzības projektā "REACH-EN-FORCE-5"

21.04.2017

Veselības inspekcija piedalīsies Eiropas ķīmisko vielu aģentūras Ieviešanas informācijas apmaiņas foruma uzraudzības projektā “REACH-EN-FORCE-5”. Projekta ietvaros tiks pārbaudīta drošības datu lapās sniegtā informācija par bīstamajām ķīmiskajām vielām un norādījumi par bīstamo vielu drošu lietošanu. Tiks pārbaudīts kā šī informācija tiek izplatīta ķīmisko vielu piegādes ķēdē.

 

Lasīt vairāk >>

Komersantiem par elektronisko cigarešu un uzpildes flakonu tirdzniecību

20.04.2017

Veselības inspekcija atgādina komersantiem, ka 2017. gada 20. maijā beidzas likumā „Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likums” noteiktais pārejas periods, kurā vēl atļauts iztirgot arī tādas elektroniskās cigaretes un uzpildes flakonus, kas neatbilst šā likuma prasībām, ja attiecīgās elektroniskās cigaretes un uzpildes flakoni ir ražoti vai laisti brīvā apgrozībā līdz 2016. gada 20. novembrim.

Pēc š.g. 20. maija drīkst laist tirgū tikai likuma prasībām atbilstošus produktus, par kuriem elektroniskā veidā iesniegta informācija Vienotajā datu ievades portālā EU-CEG.

Lasīt vairāk >>

Informācija par Daugavpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām

03.04.2017

03.04.2017. Veselības inspekcijā ir saņemta informācija par Daugavpilī nozagtām īpašo recepšu veidlapām ar šādiem numuriem: HI 008321 – HI 010000.

Lasīt vairāk >>

Par paziņojumu iesniegšanu par biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm sniegto materiālo vai cita veida atbalstu

31.03.2017

Veselības inspekcija informē, ka atbilstoši 2011. gada 17. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 378 „Zāļu reklamēšanas kārtība un kārtība, kādā zāļu ražotājs ir tiesīgs nodot ārstiem bezmaksas zāļu paraugus” 32.2 punktā noteiktajam zāļu reģistrācijas īpašniekiem vai to pilnvarotajiem pārstāvjiem, kas ir reklāmas devēji, ir jāsniedz paziņojums par materiālā atbalsta apjomu, kas sniegta  biedrībām, nodibinājumiem un ārstniecības iestādēm (turpmāk – Paziņojums).

 

Paziņojumi par iepriekšējā gadā sniegto materiālo vai cita veida atbalstu jāiesniedz līdz š.g. 31.martam.

 

Lasīt vairāk >>

Tavas e-iespējas

30.03.2017

Rītdien, 31.03.2017., no plkst.10:00 līdz 12:00 ikvienam būs iespēja noklausīties tiešsaistes semināru "Tavas e-iespējas", kā arī citus tiešsaistes seminārus, kuri organizēti "E-prasmju nedēļa 2017" ietvaros.

Lasīt vairāk >>

Par iestāžu izslēgšanu no Ārstniecības iestāžu reģistra

22.03.2017

Veselības inspekcija 2016. gada 16. decembrī savā tīmekļvietnē atgādināja, ka atbilstoši 2009. gada 6. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 "Noteikumi par valsts statistikas pārskatiem veselības aprūpes jomā" 3. punkta prasībām  ārstniecības iestādēm atbilstoši savam darbības profilam katru gadu līdz 20. janvārim jāiesniedz Slimību profilakses un kontroles centram Valsts statistikas pārskatus par iepriekšējā gadā sniegtajiem pakalpojumiem (gan valsts apmaksātiem, gan valsts neapmaksātiem) .

Lasīt vairāk >>

Legionelloze: profilakses pasākumi dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, ūdens lietotājiem

16.03.2017

Noderīga informācija ikvienam par profilakses pasākumiem, kas jāievēro dzīvojamo un sabiedrisko ēku apsaimniekotājiem, kā arī ūdens lietotājiem.

Lasīt vairāk >>

Par informācijas iesniegšanu LVĢMC datubāzē

14.03.2017

Veselības inspekcija atgādina, ka personām, kas ražo vai ieved Latvijas teritorijā ķīmisko vielu vai maisījumu no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai no jebkuras valsts ārpus Eiropas Savienības, katru gadu elektroniski jāaizpilda un jāiesniedz pārskats Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrā (turpmāk – LVĢMC), saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr. 795 „Ķīmisko vielu un maisījumu uzskaites kārtība un datubāze” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 795).

Pārskats par iepriekšējo kalendāra gadu jāiesniedz līdz attiecīgā nākamā gada 1. martam.

Lasīt vairāk >>