Veselības inspekcijas vadītāja būs Indra Dreika

26.09.2017

Veselības inspekcijas vadītāja būs Indra Dreika, kurai ir ilggadēja pieredze vadošos amatos dažādās valsts un pašvaldību iestādēs. I.Dreika atklātā konkursā ieguva augstāko vērtējumu starp visiem pretendentiem.

“Plānoju ieviest valsts pārvaldes reformas pamatprincipus, lai Veselības inspekcija kļūtu par radošu, uz sabiedrības vajadzībām un klientiem orientētu iestādi, kas iekļaujas veselības aprūpes sistēmā kā iekšējais auditors. Uzskatu, ka iestādes mērķus var sasniegt ar atbalstošām un preventīvām metodēm, nevis ar kontrolējošām un sodīšanas metodēm,” norāda I.Dreika.

Viņa uzsver, ka strādās, lai “Veselības inspekcija sniegtu cilvēkiem vajadzīgus pakalpojumus, nostiprinātu sabiedrības uzticību valsts piedāvātajai veselības aprūpes sistēmai. Pirmie uzdevumi – izstrādāt Veselības inspekcijas darbības stratēģiju, rosināt sadarbību ar veselības aprūpes sistēmā strādājošām nevalstiskajām organizācijām”.

I.Dreikai ir maģistra grāds sabiedrības vadībā un uzņēmējdarbības vadībā. Viņai ir ilggadēja pieredze vadošos amatos tādās organizācijās kā AAS “ERGO Latvija”, Nacionālais veselības dienests, Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra un Jūrmalas pilsētas dome.

Valsts kanceleja atklātu konkursu uz vakanto Veselības inspekcijas vadītāja amatu izsludināja šā gada 28. jūlijā. Kopumā šim amatam pieteicās astoņi pretendenti.

Vērtēšanas komisija lēma, ka I.Dreika vislabāk atbilst Veselības inspekcijas vadītāja amata prasībām. Viņa ieguva visaugstāko vērtējumu pretendentu vērtēšanas mutiskajā daļā, kā arī labus vadības kompetenču novērtēšanas rezultātus. Jaunajā amatā I.Dreika plāno sākt strādāt no šā gada 1. novembra.

No 2015. gada septembra valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlasi centralizēti veic Valsts kanceleja. Konkursa komisija visatbilstošāko pretendentu virza apstiprināšanai ministram vai Ministru kabinetam. Atlases kārtība līdzās atklātības kritērijam paredz nodrošināt pēc vienotiem principiem organizētus konkursus uz vadītāju amatiem valsts tiešās pārvaldes iestādēs.

INFOGRAFIKA par valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizēto atlasi.

 

Informāciju sagatavoja:
Aiva Skvarika
Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultante
Tālrunis: 67082922; 29659107
E-pasts: aiva.skvarika@mk.gov.lv