Turpmāk Inspekcijas atzinums par bērnu nometnes gatavību uzsākt darbību būs maksas pakalpojums

02.10.2017

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka ar 2017. gada 1. oktobri spēkā stāsies grozījumi Inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādī*, nosakot, ka turpmāk Inspekcijas atzinums par bērnu nometnes gatavību uzsākt darbību būs maksas pakalpojums (izņemot Jaunsardzes un informācijas centra rīkotajām nometnēm). Atzinuma maksa ietvers arī transporta nodrošinājumu Inspekcijas speciālistam, līdz ar to Inspekcija nokļūšanu nometnes darbības vietā nodrošinās ar Inspekcijas autotransportu un atsevišķa samaksa par autotransporta pakalpojumiem netiks iekasēta.

Ar 2017. gada 1. oktobri noteiktā maksa par atzinuma izsniegšanu bērnu nometnēm (papildus skatīt šeit):

1.

dienas nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20

31,96 EUR

2.

dienas nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

36,12 EUR

3.

diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu līdz 20

40,27 EUR

4.

diennakts nometnei ar dalībnieku skaitu vairāk par 20

44,44 EUR

Atzinums pirms bērnu nometnes darbības uzsākšanas nepieciešams visām dienas un diennakts nometnēm (izņemot nometnēm ārpus telpām)**, t.sk. tām, kas tiek rīkotas izglītības iestāžu telpās. Pieteikumu Inspekcijas atzinuma saņemšanai var iesniegt šeit.

Lai Inspekcijas speciālisti varētu apsekot katru nometni uz vietas un sagatavot atzinumu, Inspekcija aicina nometnes organizētājus pieteikumus atzinuma saņemšanai iesniegt laicīgi (vismaz mēnesi iepriekš).

 

* Ministru kabineta 2017. gada 18. jūlija noteikumi Nr. 413 “Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 27. augusta noteikumos Nr. 675 „Veselības inspekcijas maksas pakalpojumu cenrādis””

** Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumi Nr. 981 „Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” 9.p.