Rekomendācijas iedzīvotājiem saistībā ar Jūrmalā notikušo ugunsgrēku

21.06.2017

Informācija aktualizēta: 03.07.2017.

Lai novērtētu ugunsgrēka radītā vides piesārņojuma iespējamo risku cilvēku veselībai Jūrmalā, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) šobrīd, sadarbojoties ar Valsts vides dienestu un  Jūrmalas domi, ir apzinājusi tās individuālās ūdens ņemšanas vietas – akas un seklos urbumus līdz 15 m, kuras pakļautas iespējamam piesārņojumam.

Inspekcija informē, ka centralizētās ūdensapgādes sistēma nav pakļauta piesārņojumam un šo ūdeni var lietot uzturā, savukārt tuvāko māju individuālajās ūdens ņemšanas vietās Jūrmalas dome organizēs dzeramā ūdens pārbaužu veikšanu, lai pārliecinātos, ka  dzēšanas ūdeņu piesārņojums nav nonācis gruntsūdeņos un tālāk aku ūdenī.

Līdz analīžu rezultātu saņemšanai, Inspekcija aicina individuālo ūdens ņemšanas vietu īpašniekus ziņot Inspekcijai, ja tiek novērotas ūdens kvalitātes izmaiņas – ūdenim ir savādāka krāsa, smarža vai garša.

Lai gan individuālo ūdens ņemšanas vietu piesārņojums ir maz ticams, Inspekcija piesardzības nolūkos sniedz šādas rekomendācijas:

  • nelietot uzturā un nedzirdīt mājdzīvniekus ar ūdeni, kas ņemts no akām un seklajiem urbumiem (līdz 15 m) līdz ūdens analīžu rezultātu saņemšanai.
    Inspekcija precizē, ka brīdinājums nelietot dzeramo ūdeni no individuālajām ūdens ņemšanas vietām attiecas uz teritoriju starp notikumu vietu un karjeru posmā no tirdzniecības centra „Kurši” līdz Melderu ielai.
    Uz pārējo teritoriju šis brīdinājums neattiecas. Riska pakļautajā teritorijā Jūrmalas pašvaldības pārstāvji sniegs informāciju katrai mājsaimniecībai individuāli.
  • dārzeņus, kas aug piemājas dārzos (atrodas netālu no ugunsgrēka norises vietas) var lietot uzturā, tikai pirms lietošanas tos rūpīgi nomazgājot;
  • saimnieciskajām vajadzībām ūdeni, kas iegūts no akām un seklajiem urbumiem līdz 15 m, var lietot;
  • peldēšanās ierobežojumi Slokas karjerā un citās tuvākajā apkārtnē pieejamajās peldvietās nav noteikti;
  • ja cilvēkiem radušies veselības traucējumi pēc dūmu ieelpošanas, jāvēršas pie sava ģimenes ārsta vai neatliekamās medicīnas punktos.

Par ūdens analīžu rezultātiem un turpmākajām rekomendācijām tiks sniegta papildu informācija.