“Peldētāju niezes” profilakses pasākumi

28.06.2017

Atsaucoties uz pastiprināto sabiedrības interesi par novērotām ādas reakcijām pēc peldes (tā saucamo „peldētāju niezi”) atsevišķās ūdenskrātuvēs, Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) atgādina par profilakses pasākumiem, kas būtu jāievēro, lai izvairītos no ādas veselības problēmām. 

Inspekcija aicina peldvietu apmeklētājus ievērot piesardzības pasākumus, un jutīgām personām (piemēram, maziem bērniem) neizmantot peldvietu, ja ir publiskota informācija par novērotiem “peldētāju niezes” gadījumiem. Inspekcija aicina neizmantot peldvietu, ja apkārtējā teritorija liecina par iespējamu ūdens piesārņojumu ar mikroskopiskām sīkbūtnēm un nav informācijas par ūdens kvalitāti.  Pazīmes, kas var liecināt par ūdens piesārņojumu ar mikroskopiskām sīkbūtnēm: purvaina teritorija, ūdenī ir novērojami daudz gliemežveidīgie dzīvnieki, peldvietas teritorijā mitinās ūdensputni, bebri, ūdensžurkas vai citi ūdens zīdītāji.

Pēc peldes peldētājiem nepieciešams rūpīgi noslaucīties ar dvieli vai noskaloties dušā, ja tas ir iespējams, jo tādā veidā tiek novērsta mikroskopisko sīkbūtņu ietekme izraisīt ādas karinājumu.

Inspekcija, ņemot vērā izskanējušo informāciju sociālajos tīklos par gadījumiem kad cilvēki, apmeklējot peldvietas, saskaras ar veselības problēmām – ādas alerģisku reakciju, kas rodas  pēc peldes ūdenskrātuvēs, aicina izvērtēt peldēšanās nepieciešamību Mežciema apkārtnes mazajos ezeros (īpaši Dambjapurva ezerā) un Dubkalnu karjerā, Ikšķiles novadā.

Ikviens iedzīvotājs tiek aicināts iesaistīties peldvietu ūdens kvalitātes novērošanā, ziņojot par peldvietām, kur pēc peldes tiek novērotas ādas reakcijas, vai arī gadījumos, ja rodas aizdomas par peldūdens kvalitātes pasliktināšanos, aizpildot anketu Inspekcijas mājaslapas www.vi.gov.lv sadaļā "Vides veselība" –> "Peldūdens" –> „Iedzīvotāju līdzdalība peldūdens kvalitātes novērojumos