Par pilnvērtīgas un drošas veselības aprūpes saņemšanu

24.02.2017

Veselības inspekcija aicina – saņem pilnvērtīgu un drošu veselības aprūpi - pārliecinoties par veselības aprūpes pakalpojumu, ārstu un ārstniecības iestādi!

Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) viena no funkcijām ir reģistrēt ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, piešķirot tām tiesības veikt profesionālo darbību reglamentētā profesijā un reģistrēt ārstniecības iestādes Ārstniecības iestāžu reģistrā.

Tiesības sniegt ārstniecības pakalpojumus:

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1.panta 2.punktu ārstniecības persona ir persona, kam ir medicīniskā izglītība un kas nodarbojas ar ārstniecību. Patstāvīgi nodarboties ar ārstniecību attiecīgajā profesijā (piemēram, ārsts, māsa u.c) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei atļauts ārstniecības personām, kuras ir reģistrētas ārstniecības personu reģistrā. Reģistrēta ārstniecības persona regulāri pilnveido savas zināšanas un profesionālās prasmes, apliecinot, ka persona ir kompetenta veikt savu profesionālo darbību.

Savukārt ārstniecības persona ir tiesīga nodarboties ar ārstniecību konkrētā pamatspecialitātē, apakšspecialitātē vai papildspecialitātē (piemēram, ķirurgs, operāciju māsa u.c) atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kompetencei, ja persona ir sertificēta un reģistrēta ārstniecības personu reģistrā.

Inspekcija aicina iedzīvotājus pirms pakalpojuma saņemšanas pārbaudīt, vai ārstniecības persona (piemēram, ārsts, māsa, ārsta palīgs u.c) ir reģistrēta un sertificēta, izmantojot Inspekcijas mājaslapā pieejamo informāciju:

Informācija par reģistrētām ārstniecības personām:Informācija par reģistrētu ārstniecības personu pamatdarbavietām, sertifikātiem specialitātē to derīguma termiņiem:


Ārstniecības pakalpojumus var sniegt tikai reģistrētās ārstniecības iestādēs!

Saskaņā ar Ārstniecības likuma 1. panta 3. punktu ārstniecības iestādes ir ārstu prakses, valsts un pašvaldību iestādes, komercsabiedrības, kas reģistrētas ārstniecības iestāžu reģistrā, atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām un nodrošina ārstniecības pakalpojumus. Iestāde, kas nav reģistrēta Ārstniecības iestāžu reģistrā, neatbilst ārstniecības iestādes statusam un nav tiesīga sniegt ārstnieciskus pakalpojumus.

Reģistrētas ārstniecības iestādes atbilst normatīvajos aktos noteiktām obligātās prasībām, tajās ir reģistrēts un sertificēts personāls, tās ir pieejamas personām ar funkcionāliem traucējumiem, un nodrošina sabiedrības interešu aizsardzību, novēršot draudus cilvēku veselībai un dzīvībai. Saņemot pakalpojumu nereģistrētā ārstniecības iestādē, iedzīvotājam nav garantijas saņemt kvalitatīvu un drošu veselības aprūpes pakalpojumus. Tāpēc ir būtiski pārliecināties par ārstniecības iestādes statusu, kurā vēlaties saņemt veselības aprūpes pakalpojumu.

Inspekcija aicina iedzīvotājus pirms pakalpojuma saņemšanas pārbaudīt, vai ārstniecības iestāde ir tiesīga sniegt piedāvātos pakalpojumus noteiktā adresē, izmantojot mūsu mājaslapā pieejamo informāciju:

 

 Ārstniecības iestāžu atbilstība


Neskaidrību gadījumos aicinām sazināties ar Reģistru nodaļu:

E-pasts: registri@vi.gov.lv

Ārstniecības iestāžu reģistrs: 67501589

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrs: 67387662 un 67602101