Š.g. 1. decembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”

01.12.2017

Veselības inspekcija informē, ka 2017. gada 1. decembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 28. novembra noteikumi Nr. 692 „Peldvietas izveidošanas, uzturēšanas un ūdens kvalitātes pārvaldības kārtība”. Noteikumi pieejami šeit. Līdz ar to spēku zaudē Ministru kabineta 2012. gada 10. janvāra noteikumi Nr. 38 „Peldvietas izveidošanas un uzturēšanas kārtība” un Ministru kabineta 2010. gada 6. jūlija noteikumi Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai”.

Jaunie noteikumi apkopo visas, līdz šim divos noteikumos izvirzītās prasības peldvietas izveidošanai un uzturēšanas kārtībai, higiēnai un drošībai, prasības peldvietu ūdens monitoringa veikšanai, kā arī prasības peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanas un klasificēšanas kārtībai un prasības sabiedrības informēšanai.

Noteikumos iekļautās prasības attiecas, galvenokārt, uz peldvietu apsaimniekotājiem un Veselības inspekciju, kura ir noteikta kā kompetentā iestāde peldvietu uzraudzības un kontroles jomā, kā arī veic ūdens kvalitātes pārvaldības pasākumus.

Gatavojoties jaunajai peldsezonai, Veselības inspekcija aicina pašvaldības līdz 31. decembrim iesniegt priekšlikumus par jaunu peldvietu iekļaušanu oficiālo peldvietu sarakstā, kas garantēs peldvietas ūdens monitoringa īstenošanu par valsts budžeta piešķirtajiem līdzekļiem.