Latvijā oficiāli noslēdzas peldsezona

15.09.2017

15. septembrī Latvijā noslēdzās oficiālā peldsezona. Aizvadītajā peldsezonā regulāri tika apsekotas 56 peldvietas - 33 jūras piekrastes peldvietas un 23 iekšzemes ūdeņu  peldvietas (septiņas upju peldvietas un 16 ezeru vai ūdenskrātuvju peldvietas), pārbaudot tajās peldūdens kvalitāti.

Augsta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ, jūlija sākumā bija aizliegts peldēties Tūjas pludmales peldvietā „Krimalnieki”, kad pēc stiprām lietusgāzēm, iespējams,  sauszemē esošais piesārņojums bija ieskalojies jūrā. Pēc atkārtotas ūdens paraugu ņemšanas peldēšanās aizliegums tika atcelts, jo ūdens kvalitāte bija uzlabojusies.  

Savukārt paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums, kura dēļ  bija  ieteikts nepeldēties, konstatēts trīs reizes:

  •  jūnija sākumā Jelgavā, Lielupes peldvietā „Pasta sala”,
  •  septembra sākumā Liepājas pilsētas pludmales peldvietā „Pie stadiona”,
  •  septembra sākumā Rīgā, Daugavas peldvietā „Rumbula”. 

Arī šajās vietās, visticamāk, piesārņojums peldvietās bija nokļuvis, intensīvu lietusgāžu rezultātā ieskalojoties no piekrastes sauszemes daļas.   

Vairākās neoficiālajās peldvietās kvalitātes pārbaudes pasūtīja vietējās pašvaldības. Papildus oficiālo peldvietu monitoringam, tāpat kā iepriekšējos gadus, aptuveni  20 pašvaldības nodrošināja peldūdens kvalitātes pārbaudes iedzīvotāju iecienītākajās peldvietās par saviem līdzekļiem, kopā aptverot vairāk kā 100 neoficiālās peldvietas.

Visbiežāk ierobežojumi peldēties tika noteikti Daugavas peldvietās Rīgas apkārtnē. Paaugstināta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ  5 reizes aizliegums peldēties bija noteikts Daugavas peldvietās: Ķīpsalas peldvietā pie Vanšu tilta, Mazajā Daugavā, Lucavsalas dienvidu daļā, peldvietā Daugavmalas ielas un 15. līnijas krustojumā,  2 reizes peldvietā pie Taču ielas.

Ieteikums nepeldēties  Daugavā, Rīgā bija noteikts 2 reizes: peldvietā pie A/S „Kvadrāts” un Ķīpsalas peldvietā pie Vanšu tilta.1 reizi aizliegums peldēties un 1 reizi ieteikums nepeldēties  bija noteikts arī Buļļupē, peldvietā pie Birzes ielas, Rīgā.

Peldvietās ārpus Rīgas aizliegums peldēties augsta mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ 2 reizes bija noteikts Ropažu novadā,  Tumšupē, peldvietā pretī mājām „Zītari” un pa vienai reizei Ogres novadā, Ogres vecupē, Salas ielā 2, Lielvārdes novadā, Daugavā, peldvietā „Austriņas ceļš”, Rēzeknes novadā, Rāznas ezera peldvietā „Lamaši”.

Ieteikums nepeldēties bijis noteikts Titurgas ezerā Ķekavas novadā, Plaužu ezerā, Ogres novadā, Mēmeles peldvietā un Mūsas peldvietā, Bauskas novadā un ūdenskrātuvē pie sila kapiem, Olaines novadā.

Kopumā vērtējot, 2017. gada peldsezonā  situācija ir līdzīga kā iepriekšējos gados. Nokrišņiem bagātā vasara bija veicinājusi biežāku īslaicīgā piesārņojuma rašanos lietusgāžu laikā, kad pārplūstot kanalizācijas sistēmām vai sauszemē esošā piesārņojuma nokļūšanai ūdenstilpēs bija lielākas iespējas ietekmēt peldūdens kvalitāti.

Turpretī nevienā no peldvietām netika novērota masveida zilaļģu savairošanās.  Iepriekšējos gados tās tika konstatētas vairākās neoficiālajās peldvietās.

Arī  šogad Veselības inspekcija saņēma ziņojumus no iedzīvotājiem par novērotām stiprām ādas alerģiju izpausmēm, kas radušās pēc peldēšanās (t.s. „peldētāju nieze”). Atkārtoti informācija tika saņemta par  Dubkalnu karjeru, kas atrodas dabas parka „Ogres Zilie kalni” teritorijā un no jauna par Dambjapurva ezeru, Mežciemā. Pieaugošais gadījumu skaits liek domāt, ka iespējams, sakarā ar klimata pārmaiņām t.s. „peldētāju nieze”  iezīmējas kā arvien aktuālāka ar peldūdeņiem saistīta veselības problēma.

Detalizēta informācija par peldūdens rezultātiem un  noteiktajiem ierobežojumiem gan oficiālajās, gan neoficiālajās peldvietās pieejama Veselības inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība/ Peldūdens/ Peldūdens monitorings.

Veselības inspekcija atgādina, ka saskaņā ar MK 2010.gada 6.jūlija noteikumu Nr. 608 „Noteikumi par peldvietu ūdens monitoringu, kvalitātes nodrošināšanu un prasībām sabiedrības informēšanai” 5.punktu oficiālo peldvietu īpašniekam līdz 31.oktobrim jāiesniedz Veselības inspekcijā informācija par peldvietu ūdens kvalitātes novērtējumu, kas veikts papildus valsts apmaksātajai un Inspekcijas realizētajai  monitoringa programmai pēc peldvietas atbildīgās personas iniciatīvas. Inspekcija monitoringa rezultātus iekļauj peldvietu ūdens kvalitātes informācijas kopumā, ko izmanto peldvietu ūdens kvalitātes novērtēšanā un ziņošanā Eiropas Komisijai.

Nākamā oficiālā peldsezona tiks atklāta 2018. gada 15. maijā.