Informācija par ēteriskajām eļļām

02.02.2017

Ēteriskās eļļas gan masu saziņas līdzekļos, gan dažādu uzņēmumu tīmekļa vietnēs vai tiešsaistes tirdzniecības vietās tiek plaši reklamētas kā nekaitīgi un veselību veicinoši produkti. Nav šaubu, ka ēteriskās eļļas  iedarbojas fizioloģiski un psiholoģiski uz cilvēka organismu. Tomēr jāņem vērā, ka 100% ēteriskās eļļas nav paredzētas tiešai lietošanai orāli, uz ādas vai citādi. Ēteriskās eļļas ir ļoti sarežģīti ķīmiski savienojumi, tie ir hidrofobi šķidrumi ar kompleksu sastāvu līdz vairākiem simtiem sastāvdaļu, tās iegūst no augiem, un tajās ietilpst gaistošie organiskie savienojumi, piemēram, spirti, aldehīdi, ketoni, fenoli, esteri, ēteri un terpēni mainīgās proporcijās. Šo vielu sastāvs mainās atkarībā no ģints, sugas, augšanas apstākļiem un izejvielu avotu novākšanas apstākļiem un no izmantotā procesa tehnikas. Līdz ar to daudzas ēteriskās eļļas klasificējas kā bīstamas, tāpēc svarīgi pirms to lietošanas noskaidrot ēteriskās eļļas īpašības un nepieciešamos piesardzības pasākumus to lietošanas laikā.

Zinātniskie pētījumi ir pierādījuši, ka daudzām ēteriskajām eļļām piemīt veselībai bīstamas īpašības, piemēram, radīt ādas kairinājumu, un tāpēc nav ieteicamas izmantot ādas masāžas procedūrās, piemēram, kumarīna eļļa un kanēļa mizas eļļa.

Ja viela vai maisījums ir klasificēts kā bīstams, tam ir jābūt marķētam un iepakotam atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Jāatceras, ka lai gan uz mazo iepakojumu (< 125 ml) etiķetēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos ir pieļauts norādīt mazāk informācijas, tomēr uz ikviena iepakojuma marķējumā ir jābūt vismaz bīstamības piktogrammai, signālvārdam, produkta identifikatoram un vielas piegādātāja nosaukumam un telefona numuram.

Plašāka informācija par ēteriskajām eļļām pieejama šeit.