Par grozījumiem Ministru kabineta 20.01.2009. noteikumos Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām”

29.09.2017

Veselības inspekcija (turpmāk – Inspekcija) informē, ka 2017. gada 1. oktobrī stājas spēkā grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumu Nr. 60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (turpmāk – Noteikumi Nr. 60) 17. punktā, kas ietver prasības ārstniecības iestādēm veikt pasākumus, lai nodrošinātu kvalitatīvus un pacientiem drošus ārstniecības pakalpojumus: nepārprotama pacientu identifikācija visā ārstniecības procesa laikā; efektīva komunikācija starp ārstniecības procesā iesaistītām ārstniecības personām un pacientu; risku mazinoši pasākumi ķirurģijā un anestēzijā; risku mazinoši pasākumi augsta riska pacientiem vai pacientu grupām, kas saistīti ar pacientu vecumu, veselības stāvokli un nepieciešamību pēc īpašās aprūpes; pacientu neidentificējošu iekšējas pacientu drošības ziņošanas – mācīšanās sistēma; droša zāļu aprites sistēma;  ar pacienta veselības aprūpi saistīto infekcijas slimību risku mazināšanas pasākumi; pacientu sūdzību un ierosinājumu analīzes sistēma; sniegto ārstniecības pakalpojumu rezultātu analīze, regulāri veikta pacientu aptauja par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumiem.

Grozījumu Noteikumu Nr. 60 pilno tekstu skatīt tīmekļvietnē šeit.

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk – SPKC) turpmāk nodrošinās metodisko atbalstu ārstniecības iestādēm ārstniecības kvalitātes un pacientu drošības jautājumos. SPKC mājas lapā ir publicēti pirmie ieteikumi ārstniecības iestādēm, plašāk skaidrojot šīs prasības.  Materiāli pieejami SPKC tīmekļvietnē šeit

Papildus informējam, ka Veselības aprūpes sistēmas kvalitātes pilnveidošanas un pacientu drošības koncepcijas īstenošanas ietvaros 2017. – 2018.gadā paredzētas apmācības ārstniecības iestāžu darbiniekiem pacientu drošības un kvalitātes jomā, konference par aktualitātēm pacientu drošībā. Šīs apmācības nodrošina Rīgas Stradiņa universitāte, informāciju skatīt šeit