Par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes regulā par kosmētikas līdzekļiem

10.07.2017

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) informē kosmētikas līdzekļu ražotājus un importētājus, ka noteikti jauni ierobežojumi konservantu Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone izmantošanā, lai pasargātu patērētājus no iespējamas sensibilizācijas  lietojot kosmētikas līdzekļus.

Inspekcija aicina kosmētikas līdzekļu ražotājus un importētājus iepazīties ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr.1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem (turpmāk – Regula 1223/2009) grozījumiem, kas attiecas uz konservantu Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone izmantošanas ierobežojumiem.

Inspekcija informē, ka 2017. gada 6. jūlijā ir pieņemta Komisijas Regula (ES) 2017/1224 (2017. gada 6. jūlijs), ar ko groza V pielikumu Regulai 1223/2009. Grozījumi paredz, ka konservanta Methylisothiazolinone maksimālā pieļaujamā koncentrācija gatavā noskalojamā kosmētikas līdzeklī nedrīkst pārsniegt 0,0015%. Sākot ar 2018. gada 27. janvāri Eiropas Savienības tirgū drīkst laist tikai tādus kosmētikas līdzekļus, kas atbilst regulas prasībām, bet no 2018. gada 27. aprīļa tirgū nedrīkst atrasties regulai neatbilstoši kosmētikas līdzekļi.

Inspekcija atgādina, ka atbilstoši Regulas 1223/2009 V pielikuma 39. un 57. ierakstam, kas grozīti ar Komisijas Regulu Nr.1003/2014 (2014. gada 18. septembris) un Komisijas Regulu Nr. 2016/1198 (2016. gada 22. jūlijs), konservantus Methylchloroisothiazolinone un Methylisothiazolinone ar koncentrācijas ierobežojumiem atļauts izmantot tikai kosmētikas līdzekļos, kurus noskalo. Šobrīd maksimālā pieļaujamā koncentrācija noskalojamā kosmētikas līdzeklī konservantu Methylchloroisothiazolinone (un) Methylisothiazolinone maisījumam ir 0,0015% attiecībā 3:1. Konservantu Methylisothiazolinone vienu pašu atļauts lietot koncentrācijā līdz 0,01% tikai līdz 2018. gada 27. janvārim.  Iepriekšminēto konservantu maisījuma izmantošana nav savienojama ar konservanta Methylisothiazolinone viena paša izmantošanu tajā pašā līdzeklī.

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (turpmāk - SCCS) izpētījusi, ka ir palielinājies Methylisothiazolinone un Methylchloroisothiazolinone izraisītu alerģiju skaits, tāpēc tika aizliegta šo konservantu izmantošana kosmētikas līdzekļos, kurus nenoskalo, un ierobežota maksimāli pieļaujamā koncentrācija tajos kosmētikas līdzekļos, kurus noskalo. SCCS, izvērtējot pieejamo informāciju,  jau 2013. gada 12. decembra atzinumā secināja, ka Methylisothiazolinone koncentrācija 0,01% nav droša patērētājiem, jo var izraisīt ādas sensibilizāciju. Savukārt 2009. gada 8. decembra un 2015. gada 15. decembra atzinumā SCCS secināja, ka patērētājiem nerada draudus  Methylchloroisothiazolinone (un) Methylisothiazolinone maisījuma vai Methylisothiazolinone viena paša koncentrācija 0,0015 % (15 ppm) kosmētikas līdzekļos, kurus noskalo.

Augstākminētie normatīvie akti pieejami šeit.