Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās

29.12.2017

Veselības inspekcija atgādina, ka sākot ar 2018.gadu, līdzšinējās Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumu Nr.890 “Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu” prasības, kas nosaka mēbeļu izmēru atbilstību bērnu augumam, nomainīs Veselības inspekcijas izstrādātas saistošās vadlīnijas bērnu mēbeļu ergonomikai. Turpmāk, atbilstoši šo noteikumu 32.punktam, pakalpojuma sniegšanas vietā ir jānodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus.

Lai sniegtu informatīvu atbalstu izglītības iestādēm un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem bērniem drošu mēbeļu iegādei, Veselības inspekcija 2017.gada sākumā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitātes aģentūru „Darba drošības un vides veselības institūts” un Patērētāju tiesību aizsardzības centru izstrādāja vadlīnijas izglītības iestāžu un bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju vietās paredzētām mēbelēm. Veicot plānveida kontroles, Veselības inspekcija par vadlīnijām informēja minētās iestādes.

Plašāku informāciju  par ergonomikas vadlīnijām pirmsskolas izglītības iestādēm un bērnu pieskatīšanas pakalpojumu vietām lasīt šeit. Savukārt, ilustratīvo materiālu "Vadlīnijas bērnu mēbelēm pirmsskolas izglītības iestādēs un bērnu uzraudzības pakalpojumu vietās" iespējams skatīt šeit.

Papildus jautājumu vai neskaidrību gadījumā, aicinām konsultēties ar Veselības inspekcijas speciālistiem Rīgas, kā arī citās reģionālās kontroles nodaļās.