Veselības inspekcija brīdina: elektronisko cigarešu uzpildes šķidrumu netīša norīšana rada bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai

27.02.2017

Veselības inspekcija (turpmāk - Inspekcija) brīdina, ka elektronisko cigarešu uzpildes šķidrums rada bīstamību cilvēku veselībai un dzīvībai, ja tas tiek netīši norīts.  Nikotīns ne vien izraisa spēcīgu atkarību, bet ir akūti toksisks (indīgs), to uzņemot caur ādu, ieelpojot un it īpaši norijot. Ja deva ir pietiekami liela, pēc nikotīnu saturoša šķidruma netīšas norīšanas var iestāties nāve. Inspekcija aicina elektronisko cigarešu lietotājus, kuriem ir mazi bērni, būt īpaši piesardzīgiem. Iegādājoties nikotīnu saturošos šķidrumus, izvēlieties tādus iepakojumus, kuri ir  noslēgti ar bērniem nepieejamu aizdari, t.i. mazi bērni to nespēj atvērt. Mājās uzglabājot nikotīnu saturošos šķidrumus, turiet tos bērniem nepieejamās vietās – slēdzamos skapīšos vai plauktos, kas augstāki par 1,5 metriem.

Eiropas Komisijas ziņojumā, kurā aprakstīti ar elektronisko cigarešu lietošanu saistītie potenciālie riski, minēti nikotīna daudzumi, kas izraisa nāvi pēc to netīšas norīšanas. Pieaugušam cilvēkam, kura svars ir 60 kg pēc 390–780 mg nikotīna netīšas norīšanas iestājas nāve, savukārt 10 kg smagam bērnam 65–130 mg nikotīna netīša norīšana izraisa nāves iestāšanos[1].

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likumu (turpmāk – likums) pēc 2016.gada 20.novembra ražot drīkst tikai likumam atbilstošus produktus.

Uzpildes flakonu tilpums nedrīkst būt lielāks par 10 ml, un tajā nedrīkst būt vairāk kā 200 mg nikotīna, kā arī tam jābūt noslēgtam ar bērniem nepieejamu aizdari. Tomēr likums paredz, ka produktus, kas ražoti līdz 2016.gada 20.novembrim un nav atbilstoši likuma prasībām, vēl ir atļauts iztirgot līdz 2017.gada 20.maijam, tādēļ Inspekcija aicina patērētājus pievērst uzmanību elektronisko cigarešu uzpildes šķidruma iepakojumam, to lietošanai un uzglabāšanai.

Ja tomēr noticis nelaimes gadījums, kurā bērns iedzēris elektroniskās cigaretes uzpildes šķidrumu, Inspekcija atgādina, ka, dodoties uz ārstniecības iestādi, jāņem līdzi produkta iepakojums vai etiķete, ko uzrādīt ārstniecības personālam.