Dzeramā ūdens kvalitāte pēc ugunsgrēka Slokā

31.08.2017

Veselības inspekcija ir izvērtējusi 18.jūnijā notikušā ugunsgrēka Slokā, Ventspils šosejā 47, iespējamo ietekmi uz individuālajām dzeramā ūdens ņemšanas vietām. Pēc ugunsgrēka tika noteikts brīdinājums nelietot dzeramo ūdeni no individuālajām ūdens ņemšanas vietām teritorijā starp notikuma vietu un Slokas karjeru posmā no tirdzniecības centra „Kurši” līdz Melderu ielai.

Balstoties uz minētās teritorijas dzīvojamo māju dzeramā ūdens kvalitātes analīzēm, ko veica Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta BIOR laboratorija, gan pēc Jūrmalas domes, gan Valsts vides dienesta pasūtījuma (pēdējie ūdens paraugi tika ņemti 17.augustā), Inspekcija secina, ka nav konstatēta dzeramā ūdens kvalitātes pasliktināšanās un ūdens ir izmantojams cilvēku uzturā. Vienlaikus Inspekcija norāda, ka individuālo ūdens ieguves vietu (akas vai urbumi) dzeramā ūdens kvalitāti var ietekmēt lokālie apstākļi, kas nav saistīti ar ugunsgrēka ietekmi.