Atļauts peldēties Liepājas pilsētas peldvietā „Pie stadiona”

12.09.2017

Veselības inspekcija informē, ka pēc veiktajām atkārtotām peldūdens kvalitātes pārbaudēm Liepājas pilsētas peldvietā „Pie stadiona”, paaugstināts mikrobioloģiskais piesārņojums vairs netika konstatēts, līdz ar to peldēties šajā peldvietā ir atļauts.

Kā ziņots iepriekš, pēc 4. un 5.septembrī veiktajām peldūdens kvalitātes pārbaudēm mikrobioloģiskā piesārņojuma dēļ tika ieteikts nepeldēties Liepājas peldvietā „Pie stadiona”. Inspekcija uzskata, ka piesārņojums tika izveidojies intensīvo lietavu rezultātā, kas peldvietā ieskaloja piesārņojumu no krasta sauszemes daļas.

Visa informācija par oficiālajām un neoficiālajām peldvietām, kurās tiek pārbaudīta ūdens kvalitāte, pieejama Inspekcijas tīmekļa vietnes www.vi.gov.lv sadaļā Vides veselība/ Peldūdens/ Peldūdens monitorings,  kā arī atsevišķu pašvaldību tīmekļa vietnēs.