Aktuālā informācija saistībā ar Jūrmalā notikušo ugunsgrēku

22.06.2017

Informācija aktualizēta: 03.07.2017.

Veselības inspekcija saistībā ar  Jūrmalā notikušo ugunsgrēku informē, ka iegūtā hidroģeoloģiskā informācija no Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra  (LVĢMC) liecina, ka gruntsūdeņu plūsmas virziens ir no notikuma vietas uz Slokas karjera pusi. Līdz ar to Inspekcija precizē, ka brīdinājums nelietot dzeramo ūdeni no individuālajām ūdens ņemšanas vietām attiecas uz teritoriju starp notikumu vietu un karjeru posmā no tirdzniecības centra „Kurši” līdz Melderu ielai
Uz pārējo teritoriju šis brīdinājums neattiecas. Riska pakļautajā teritorijā Jūrmalas pašvaldības pārstāvji sniegs informāciju katrai mājsaimniecībai individuāli.

Rekomendācijas iedzīvotājiem saistībā ar Jūrmalā notikušo ugunsgrēku pieejamas šeit.