Aicinām novērtēt Inspekcijas tīmekļvietni

06.07.2017

Iedzīvotājiem ērti lietojamas, viegli uztveramas un mūsdienīgas – tādam jābūt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēm. Lai sasniegtu šo mērķi, Valsts kanceleja strādā pie vienota pārvaldības risinājuma valsts iestāžu tīmekļvietnēm.

Lai iegūtu datus par lietotāju vajadzībām un izmantotu tos vietņu kompleksai uzlabošanai tuvākajos gados, Valsts kanceleja aicina sabiedrību iesaistīties un vērtēt valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnes.

Tāpēc aicinām izteikt viedokli un aizpildīt aptaujas anketu par Veselības inspekcijas tīmekļvietni līdz 16. jūlijam.

Aptaujas anketa pieejama šeit.

Aptaujas anketa ir anonīma un iegūtie dati tiks izmantoti apkopotā veidā. Šādas aptaujas pieejamas visās valsts pārvaldes iestāžu tīmekļvietnēs, tāpēc aicinām izmantot iespēju un novērtēt arī citas vietnes.

Informācijas avots: Valsts kanceleja