Aptaujas rezultāti par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu

20.02.2015

2014.gada oktobrī un novembrī Veselības inspekcijas mājaslapā tika veikta aptauja „Par Veselības inspekcijas e-pakalpojumu lietošanu”,kurā respondenti tika aicināti izteikt savu viedokli par Veselības inspekcijas (turpmāk – Inspekcija) e-pakalpojumiem un to lietošanu. Kopumā aptauju aizpildīja 212 respondenti. Tā kā Inspekcija iepriekš nebija piedāvājusi sabiedrībai e-pakalpojumus, bija svarīgi noskaidrot sabiedrības viedokli, kas nākotnē palīdzēs pilnveidot iestādes piedāvātos e-pakalpojumus. 

Analizējot aptaujas rezultātus, tika secināts, ka lielākā daļa respondentu ir informēti par e-pakalpojumu iespējām un labprāt saņemtu pakalpojumus elektroniskā veidā, lai arī liela daļa aptaujāto pagaidām nav izmantojusi šādu iespēju. Respondenti tika aicināti arī izteikt savus priekšlikumus Inspekcijas e-pakalpojumu lietošanas uzlabošanai, kas nākotnē tiks ņemti vērā e-pakalpojumu izmantošanas atvieglošanai.
 
Detalizētu aptaujas rezultātu apkopojumu skatiet šeit.
 
Paldies visiem, kas veltīja savu laiku, aizpildot aptauju un sniedzot ieteikumus Inspekcijas e-pakalpojumu uzlabošanā!