Piedalies „Dienas bez rindām” un saņem individuālu konsultāciju par e-pakalpojumiem

13.05.2015

 2015. gada 14. – 21. maijā pirmo reizi notiks pasākums „Dienas bez rindām”, kurā vairāk nekā 80 valsts un pašvaldību iestādes konsultēs iedzīvotājus un uzņēmējus par e-pakalpojumu lietošanu.

„Kā liecina mūsu pētījums*, ieradums un bailes ir daži no biežākajiem šķēršļiem, kas kavē e-pakalpojumu apguvi. Tāpēc „Dienas bez rindām” ir pasākums, lai iedrošinātu iedzīvotājus un uzņēmējus apgūt e-pakalpojumus, piemēram, uzzināt, kādi elektroniskie pakalpojumi ir pieejami savā pašvaldībā, kādas formalitātes līdz ar bērna piedzimšanu var nokārtot attālināti, kā sākt lietot eID kartē iekļauto e-parakstu. Turklāt vēlamies atgādināt, ka šaubu vai neskaidrību gadījumā vienmēr var jautāt padomu e-pakalpojuma sniedzējam,” skaidro Arnis Daugulis, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jautājumos. 

Iedzīvotāji un uzņēmēji aicināti vērsties noteiktās valsts un pašvaldību iestādēs, lai saņemtu individuālas konsultācijas par e-pakalpojumu lietošanu, kā arī saņemt palīdzību interesējošā e-pakalpojuma izmantošanā:

Šobrīd jau katrs otrais valsts pakalpojums ir pieejams elektroniski, bet plānots, ka līdz gada beigām kopumā iedzīvotājiem būs pieejami vairāk nekā 300 e-pakalpojumi. Elektroniskus pakalpojumus var saņemt www.latvija.lv, iestāžu tīmekļu vietnēs un arī uz iestādes oficiālo e-pasta adresi nosūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu veidlapu vai iesniegumu. Valsts e-pakalpojumu lietošanai primāri nepieciešams tikai dators un interneta pieslēgums, bet, lai izmantotu tos e-pakalpojumus, kam nepieciešama lietotāja identificēšana, var izmantot internetbanku datus vai eID karti jeb personu apliecinošo dokumentu, ko izsniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde.

Uzziņai:

*Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sabiedriskās domas izvērtējums par e-pakalpojumu pielietojumu Latvijā


 

E-pārvaldes integrēto informatīvo kampaņu  "Valsts ir internetā" īsteno Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ar mērķi informēt par vairāk nekā 300 valsts un pašvaldību e-pakalpojumiem, un mudinātu sabiedrību izvēlēties e-pakalpojumus kā primāro saziņas veidu ar valsti.

 

Projekts ir saņēmis Eiropas Savienības fondu tehniskās palīdzības projekta Nr.VSID/TP/CFLA/11/19  "Atbalsts Vides aizsardzības un rēģionālās attīstības ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fonu aktivitāšu prioritāšu mērķu sasniegšanas nodrošināšanai" finansējumu.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Kalniņa

Kampaņas "Valsts ir intērnetā" koordinatore

T.22018527, e-pasts: elina.kalnina@ka.lv, einfo@ka.lv

 


 

Informācija par Veselības inspekcijas piedāvātajiem e-pakalpojumiem pieejama šeit

Konsultāciju par Veselības inspekcijas e-pakalpojumiem un to lietošanu iespējams saņemt pa tālruni: 67507987 vai e-pastu: epak.info@vi.gov.lv